tra cứu địa điểm thi

Họ tên
Ngày sinh (Ví dụ: 10/10/1995 viết là: 101095)