Tin tức
30/06/2021 03:39:37 GMT

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham dự Hội nghị trực tuyến “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Sáng 30/6/2021, Đảng ủy Khối các quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Điểm cầu Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức tham dự trực tuyến, đồng chí Phạm Ngọc Trụ, Phó Bí thư Đảng ủy Trường chủ trì; tham dự có Đồng chí Trần Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; Đồng chí Lê Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Nguyễn Quốc Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng đầy đủ các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, các đồng chí cấp ủy chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc Đảng ủy Trường.

Đồng chí Phạm Ngọc Trụ, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị

tại điểm cầu của Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến, Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, thành công của Đại hội XIII của Đảng đã có nhiều bước phát triển trên mọi mặt, đặc biệt là chủ trương của Đảng trong việc phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời chia sẻ về 3 chuyên đề quan trọng trong hội nghị trực tuyến lần này đó là: Thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chương trình hành động và bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới toàn Đảng.

Đồng chí Phạm Ngọc Trụ, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường quán triệt tại Hội nghị: Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp trong Đảng bộ Trường, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Đảng ủy Trường phải thực hiện triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Người đứng đầu các Chi bộ có trách nhiệm làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối đến toàn thể viên chức, đảng viên và người lao động trong đơn vị; Quyết tâm xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trình bày tới toàn thể hội nghị các vấn đề: Đánh giá kết quả 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ; Đưa ra các mục tiêu cần phấn đấu thực hiện của toàn Đảng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; Đưa ra các nhiệm vụ, đề án cụ thể triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Bên cạnh đó, đại diện Đảng ủy khối đã chia sẻ tới toàn thể hội nghị trực tuyến bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề lý luận và thực hiện về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Hội nghị đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trung tâm Thông tin – Thư viện


Các tin khác