Tin tức
09/11/2021 11:20:06 GMT

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

“TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT THANH TRA”

Sáng 08/11/2021, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giao Khoa Pháp luật hành chính tổ chức Hội nghị chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật “Tổng kết 10 năm thi hành và những vấn đề đặt ra đối với việc sửa đổi luật thanh tra”. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham gia và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị thực hiện theo Kế hoạch công tác năm và dưới chỉ đạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, với mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu của Khoa Pháp luật hành chính. Đồng thời, Hội nghị là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Nhà trường (18/12/1971 – 18/12/2021).

Hội nghị vinh dự đón TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó viện trưởng Viện chiến lược và khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ với tư cách diễn giả. Về phía Nhà trường có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Toàn thể lãnh đạo, giảng viên khoa Pháp luật hành chính và sinh viên ngành Luật, sinh viên chuyên ngành Thanh tra của Khoa tham gia Hội nghị trực tuyến.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chỉ rõ: Sau gần 11 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động thanh tra; Phổ biến, giáo dục những kiến thức pháp luật thanh tra tới sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Luật và sinh viên chuyên ngành Thanh tra là hết sức cần thiết. Vì vậy, Trường Đại học Nội vụ trân trọng mời diễn giả TS. Nguyễn Tuấn Khanh chia sẻ về lịch sử phát triển ngành thanh tra, những dấu mốc quan trọng quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thanh tra và những vấn đề đặt ra đối với việc sửa đổi Luật Thanh tra hiện nay.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó viện trưởng Viện chiến lược và khoa học Thanh tra,

Thanh tra Chính phủ chia sẻ tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Tuấn Khanh đã tập trung phân tích và làm sáng tỏ 7 nội dung lớn liên quan tới những quy định sau 10 năm thực hiện triển khai, thi hành luật Thanh tra năm 2010 đó là: “Tiến hành, quyền, giám sát, thẩm định; Thực hiện kết luận thanh tra; Quan niệm về thanh tra nhà nước; Loại hình hoạt động của thanh tra nhà nước; Mục đích, nguyên tắc thanh tra; Tổ chức bộ máy và Hình thức”. Trong đó, diễn giả nhấn mạnh “mục đích, nguyên tắc” của thanh tra nhà nước; Thanh tra có trách nhiệm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục để từ triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

7 nội dung chính liên quan tới Luật Thanh tra 2010

được diễn giả chỉ rõ tại Hội nghị chuyên đề

Chỉ rõ nguyên tắc làm việc của 2 hình thức thanh tra hiện nay là Thanh tra hành chính và Thanh tra chuyên ngành: Thanh tra hành chính sẽ tiến hành theo Đoàn thanh tra còn Thanh tra chuyên ngành tiến hành theo Đoàn thanh tra hoặc do Thanh tra viên, công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tiến hành độc lập. Cả hai hình thức thanh tra đều phải đảm bảo nguyên tắc cơ bản là tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

Theo chia sẻ của diễn giả, Luật Thanh tra 2010 đã quy định về các cơ quan có chức năng thanh tra và phân làm hai nhóm là “Cơ quan thanh tra Nhà nước” (Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, sở, huyện) và “Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành” trước khi tiến hành quy trình 3 bước thanh tra cơ bản: Chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết luận thanh tra.

Một trong các nội dung được diễn giả chia sẻ tại chương trình

Trong Hội nghị lần này, TS. Nguyễn Tuấn Khanh cũng đã đề cập những định hướng và việc sửa đổi Luật thanh tra trong thời gian sắp tới, trong đó nhấn mạnh vai trò của đổi mới tổ chức bộ máy thanh tra phù hợp với yêu cầu quản lý. Mục tiêu hướng đến thu gọn đầu mối các cơ quan thanh tra nhưng vẫn bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực đều được thanh tra, kiểm tra một cách có hiệu quả.

Chương trình tổ chức với đông đảo giảng viên, sinh viên tham gia

Những chia sẻ của diễn giả đã thu hút đông đảo sự quan tâm của Hội nghị, với hơn 150 khách mời là giảng viên, sinh viên tham gia và gần 30 câu hỏi trực tuyến nhận được từ những khách mời trong Hội nghị chuyên đề đã cho thấy chủ đề “Tổng kết 10 năm thi hành và những vấn đề đặt ra đối với việc sửa đổi luật thanh tra” đã được đón nhận tích cực từ các thầy cô, sinh viên Khoa Pháp luật hành chính và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Trưởng khoa Khoa Pháp luật hành chính

tổng kết và bế mạc Hội nghị

Đại diện Ban tổ chức Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Phó Trưởng khoa Khoa Pháp luật hành chính đã phát biểu và tổng kết bế mạc: Hội nghị đã được nhìn thấy bức tranh Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời hiểu được những thành tựu đã đạt được và những bất cập, hạn chế còn tồn tại. Đặc biệt, diễn giả đã cung cấp những thông tin về quan điểm định hướng sửa đổi Luật Thanh tra 2010 cùng với những ý kiến quý báu của các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình sửa đổi luật Thanh tra 2010.

Đồng thời, thay mặt Ban tổ chức TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh đã gửi lời chúc tới diễn giả và toàn thể giảng viên, sinh viên tham gia Hội nghị lời chúc nhân ngày 09/11 - Ngày Pháp luật Việt Nam.

Chương trình Hội nghị đã đem lại cho giảng viên khoa Pháp luật hành chính những kiến thức có chiều sâu, giàu thực tiễn, cũng như cung cấp cho sinh viên ngành Luật, sinh viên chuyên ngành Thanh tra những hiểu biết có giá trị đối với ngành, lĩnh vực đã lựa chọn.

Các tin khác