Tin tức
07/12/2021 05:19:17 GMT


Xem chi tiết nội dung văn bản kèm theo đơn phúc khảo: TẠI ĐÂY

Tra cứu kết quả thi: TRA CUU KET QUA
Chú ý khi tra cứu:
- Thí sinh nhập đúng Họ và tên (không cần nhập các thông tin khác);
- Môn thi 2 là Môn thi Chuyên ngành;
- Môn thi 3 là môn Ngoại ngữ (Một số thí sinh được miễn ngoại ngữ sẽ thể hiện con số 100)
Các tin khác