Đảng bộ
05/06/2015 04:26:59 GMT

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công rực rỡ

Sáng 5/6/2015, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề: Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và nề nếp quản lý và xây dựng Đảng; xây dựng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát triển bền vững, năng động và hội nhập.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí Bùi Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Ủy viên Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Mai Thanh Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; tổ công tác chỉ đạo Đại hội - Đảng bộ Khối các Cơ quan TW, các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Nội vụ và đại diện các Đảng bộ trực thuộc Đảng Bộ Nội vụ.

Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, tham dự Đại hội có đồng chí Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Nội vụ - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Đặc biệt, Đại hội còn có sự tham dự của 172 đảng viên tiêu biểu đến từ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nhất trí thông qua những nội dung chính đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 trình Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020; thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010 – 2015; thảo luận, tham luận, đóng ý nhiều ý kiến có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ II trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu ra 14 đồng chí đảng viên tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đạo đức đại diện cho 163 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Nội vụ Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu ra 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Trường đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Nội vụ Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, nhất trí, khắc phục khó khăn, nên cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ đề ra.

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương - Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương - Ủy viên Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiêu biểu nhất là việc xây dựng, triển khai và hoàn thành nhiệm vụ đề án nâng cấp trường từ Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội lên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; bày tỏ quan điểm nhất trí với nội dung báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường; đồng thời Đồng chí có những chỉ đạo tổng quát, định hướng các nhiệm vụ mà Đảng bộ Nhà trường cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm, đó là: Đảng bộ Trường cần quan tâm chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường công tác tập trung bồi dưỡng cán bộ về tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng công tác quản lý học sinh sinh viên; quyết tâm mở thêm 6 ngành đào tạo và cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; đặc biệt là làm tốt và đảm bảo thực hiện đúng các quy định của các cơ quan quản lý trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2015; cùng với Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Nội vụ Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Triệu Văn Cường - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết những kết quả Đại hội đã đạt được, khẳng định: Sự thành công của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lần thứ XVII sẽ là cơ sở, động lực tạo nên sức mạnh to lớn cho Đảng bộ Trường tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức và tranh thủ thời cơ, những điều kiện thuận lợi, phấn đấu xây dựng trường Đại học Nội vụ Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong hệ thống các trường đại học cả nước.

Đồng chí Triệu Văn Cường - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

         Vào buổi chiều cùng ngày, tại phòng họp A104 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã triệu tập Hội nghị BCH Đảng bộ Trường lần thứ nhất. Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ Trường đã tiến hành bầu Ban thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí, bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Trường. Đồng chí Triệu Văn Cường được hội nghị tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Nhà trường; đồng chí Hà Quang Ngọc và đồng chí Trịnh Gia Hiểu được hội nghị tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ Trường. Đồng thời, hội nghị cũng tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Trường và Chủ tịch ủy ban kiểm tra Đảng bộ trường.

Không khí bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra nghiêm túc và tuân thủ đúng Quy chế bầu cử trong Đảng

Các đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày tham luận góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng cấp trên
Các tin khác