Đảng bộ
30/08/2015 11:36:05 GMT
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

Ngày 27-28/8, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Kỷ cương - Phát huy truyền thống - Vững bước tiến lên”. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của toàn Đảng bộ và ngành Nội vụ.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cùng dự Đại hội có đồng chí Đỗ Quang Trung và đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Tổ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ IV Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ I Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng 153 đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã quán triệt sâu sắc các yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; xác định rõ 3 nội dung mà Đại hội cần tập trung thực hiện. Đó là:

1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ hiệm kỳ 2015 – 2020;

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trình Đại hội sắp tới;

3. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ vừa qua; phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015 – 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Mai Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ trình bày

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2010 - 2015

và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020

Báo cáo trước Đại hội, đồng chí Mai Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa II nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo nêu rõ, 5 năm qua, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức tác động bởi tình hình quốc tế và khu vực, nhiệm vụ chính trị của Bộ được giao nhiều hơn, nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy được vai trò; phương thức hoạt động được đổi mới; tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ, kịp thời lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra và phát sinh ngoài kế hoạch. Các mặt công tác đều có chương trình, kế hoạch cụ thể. Mọi hoạt động của Đảng bộ đều hướng mạnh về cơ sở, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện cụ thể. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy Bộ, các Đảng ủy trực thuộc quan tâm đẩy mạnh thực hiện và thu được kết quả; công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ của các tổ chức đảng ở cơ sở; công tác phát triển đảng; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Bộ thường xuyên được quan tâm; đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động, có nhiều việc làm tốt trong phong trào thi đua thực hiện việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội bộ Đảng bộ luôn đoàn kết, nhất trí. Hoạt động của Đảng bộ đã đi vào nền nếp, hiệu quả, chất lượng từng bước được nâng lên, các nhiệm vụ của Bộ về cơ bản hoàn thành, đảm bảo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Các đồng chí cấp ủy viên, trên từng lĩnh vực công tác đã phát huy được tinh thần, ý thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ và Đảng bộ đề ra.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế: Việc phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nơi, có việc hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn hạn chế, nhất là trong việc tổ chức đăng ký và chủ động tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số ít cơ quan, đơn vị thiếu chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng còn hạn chế, đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp vẫn còn.

Trong nhiệm kỳ tới, để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, Đảng bộ Bộ Nội vụ cần phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự đổi mới và phát triển của Bộ và ngành Nội vụ. Với tinh thần thông điệp của Đại hội lần thứ III “Đoàn kết – Dân chủ - Trách nhiệm – Kỷ cương – Phát huy truyền thống – Vững bước tiến lên”, Báo cáo cũng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Về phương hướng:

Tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

- 100% đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Bộ.

- 100% cán bộ, đảng viên đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- 100% Chi bộ, đảng bộ xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện làm theo có hiệu quả; chi bộ tổ chức sinh hoạt mỗi quý một chuyên đề.

- Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 50% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

- Phấn đấu ít nhất có 50% đảng bộ, chi bộ trở lên hàng năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 20% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

- Tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 500 quần chúng ưu tú. Phấn đấu kết nạp 400 đảng viên mới và 100% đảng viên được công nhận chính thức.

- 100% Đảng bộ trực thuộc tiến hành tự kiểm tra, 50% số chi bộ được kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, mỗi năm giám sát theo chuyên đề 50% số chi bộ.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thi đua lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và của Bộ Nội vụ.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

- Tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy.

- Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, trọng tâm là nâng cao đạo đức công vụ.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực.

Đại hội cũng được nghe các đại biểu trình bày một số báo cáo tham luận tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2015; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chếnguyên nhân; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ khoá II, nhiệm kỳ 2010 – 2015 cũng như các tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khẳng định được sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đồng chí Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Nội vụ trong việc hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc khó, việc mới, lần đầu tiên được nghiên cứu, triển khai và có nhiều đổi mới trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế quản lý công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ chính quyền Nhà nước, từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo góp phần ổn định xã hội, thực thi quyền và lợi ích của công dân. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: là Đảng bộ của cơ quan tham mưu chiến lược của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước nên chất lượng và hiệu quả công tác của Đảng bộ Bộ Nội vụ có ảnh hưởng lớn đến các cơ sở và địa phương trên cả nước. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Nội vụ cần làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Đảng ủy cùng với lãnh đạo Bộ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác, chất lượng tham mưu của cán bộ, đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ. Đề nghị Đảng bộ phối hợp tổ chức tham mưu, triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XI; thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, thu hút những người có đức, có tài vào các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; xác định vị trí, việc làm, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước để động viên toàn dân đoàn kết xây dựng đất nước.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu được 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ khoá III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu tập trung.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp phiên thứ nhất bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Triệu Văn Cường, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020:





TS. Hà Quang Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trình bày Báo cáo tham luận tại Đại hội

Một số tiết mục văn nghệ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chào mừng Đại hội:










Các tin khác