Hoạt động KHCN
09/11/2015 09:39:44 GMT
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học mở ngành Khoa học tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội "

Ngày 06/11/2015, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học mở ngành Khoa học tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ". Đề tài do PGS. TS. Trần Đình Thảo, Trưởng khoa Tổ chức & Quản lý nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị chủ trì.

TS. Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài chủ trì buổi nghiệm thu.

Tham gia hội đồng nghiệm thu gồm có:

- GS. TS. Đinh Văn Tiến, Học viện Hành chính Quốc gia - Phản biện 1;

- PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước - Phản biện 2;

- PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức - Cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia - Ủy viên;

- TS. Nguyễn Ngọc Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ - Ủy viên;

- Ông Ngô Đặng Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4 Ban Tổ chức Trung ương - Ủy viên;

- ThS. Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Ủy viên - Thư ký

Đến dự buổi nghiệm thu có các chuyên gia, nhà khoa học; Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và các viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ;

Về phía đơn vị chủ trì đề tài – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có PGS. TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Trần Đình Thảo, Trưởng khoa Tổ chức & Quản lý nhân lực – chủ nhiệm đề tài và các thành viên của nhóm nghiên cứu.

TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài

Tại buổi nghiệm thu, PGS. TS. Trần Đình Thảo, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Thực tiễn cho thấy công tác tổ chức là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và cải cách nền hành chính quốc gia. Nguồn nhân lực tổ chức và công tác tổ chức luôn là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, sự phát triển, hưng thịnh của đất nước.

Việc đào tạo, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có tri thức khoa học tổ chức có thể tham gia xây dựng, quản lý, vận hành hiệu quả các tổ chức luôn luôn là một yêu cầu cấp thiết.

Khoa học tổ chức (KHTC) là một lựa chọn phù hợp để mở ngành đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Nghiên cứu KHTC, đặc biệt là dưới góc độ định hướng xây dựng thành một ngành đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là việc làm có tính cấp bách, trọng điểm về ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn.

PGS. TS. Trần Đình Thảo, Chủ nhiệm Đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đề tài nghiên cứu được kết cấu gồm 3 chương:

Chương I – Cơ sở lý luận về mở ngành đào tạo KHTC. Nhóm nghiên cứu đã phân tích làm rõ về KHTC với tư cách là một ngành khoa học và KHTC với tư cách là một ngành đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Nội vụ và cho xã hội; tập trung xác định vị trí, vai trò của Khoa học tổ chức trong hoạt động của Nhà nước, xã hội và con người, đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chương II – Thực trạng đào tạo ngành KHTC trên thế giới và Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã tập trung phân tích thực trạng nguồn nhân lực KHTC ở Việt Nam thông qua các số liệu khảo sát tại các đơn vị trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố lớn; nhu cầu nguồn nhân lực KHTC ở Việt Nam qua số liệu khảo sát tại khối cơ quan nhà nước, khu vực doanh nghiệp; đánh giá năng lực đào tạo ngành KHTC ở các trường đại học, học viện và đặc biệt là năng lực đào tạo ngành KHTC ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Chương III – Một số giải pháp và khuyến nghị mở ngành đào tạo KHTC của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trên cơ sở định hướng mở ngành đào tạo KHTC của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các nhóm giải pháp và một số khuyến nghị đối với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và đào tạo và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhằm hoàn thiện các điều kiện đáp ứng yêu cầu mở ngành.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng cho rằng đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, nhất là khi được thực hiện bởi đơn vị đang trực tiếp thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học cho ngành Nội vụ và xã hội. Đề tài đã được thực hiện một cách nghiêm túc, công phu. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học cho việc mở ngành Khoa học tổ chức tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cũng như có giá trị tham khảo đối với cán bộ, công chức một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài cũng còn có những nội dung cần bổ sung và điều chỉnh.

         Nhận xét kết quả nghiên cứu đề tài, GS. TS. Đinh Văn Tiến, Học viện Hành chính Quốc gia - Phản biện 1 cho rằng, trước sự phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam không thể không quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực. Nhân sự chất lượng cao sẽ tác động tới sự phát triển của mỗi cơ quan, tổ chức, điều đó đồng nghĩa với sự phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, việc đào tạo ra nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng tổ chức và quản lý khoa học là cần thiết. Việc các tác giả lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu cơ sở khoa học mở ngành khoa học tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” là đúng hướng, phù hợp với nhu cầu của xã hội, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã xây dựng được một khung cơ bản lý luận và pháp lý về cơ sở khoa học mở ngành KHTC. Và theo đó, đây có thể xem là khung lý luận và pháp lý tạo tiền đề cho việc đánh giá thực trạng của đề tài. Về thực tiễn, đề tài đã dành hai mục lớn để đánh giá thực trạng về đào tạo ngành KHTC trên thế giới và Việt Nam với các vấn đề nhu cầu nguồn nhân lực KHTC Việt Nam từ các tổ chức, cơ quan nhà nước và khu vực doanh nghiệp; qua đó cho thấy cách nhìn tổng quan về năng lực đào tạo ngành KHTC Việt Nam cũng như cụ thể về năng lực đào tạo chuyên ngành này của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Bên cạnh đó, GS. TS Đinh Văn Tiến cũng có một số ý kiến trao đổi nhằm góp phần hoàn thiện đề tài.

PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn, Ủy viên Phản biện phát biểu nhận xét Đề tài

         PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước - Phản biện 2 nhận xét: đây là một đề tài thiết thực, được thực hiện công phu. Một số nội dung, yêu cầu mà Đề tài đặt ra đã được thực hiện có kết quả. Song, cần bổ sung, điều chỉnh một số nội dung để kết quả nghiên cứu thực sự làm cơ sở cho việc xây dựng một Đề án mở ngành theo quy định.

Thứ nhất, Đề tài đã cố gắng đi sâu làm rõ một số vấn đề mang tính lý thuyết liên quan đến cơ sở lý luận về mở ngành đào tạo KHTC.

Thứ hai, nêu được một số vấn đề thực trạng đào tạo ngành KHTC trên thế giới và ở Việt Nam qua liên hệ đến các tiêu chí cần thiết mà Nhà trường phải đáp ứng khi mở ngành.

Thứ ba, đưa ra một số khuyến nghị về định hướng và giải pháp mở ngành KHTC tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Có thể xem đây là đóng góp trực tiếp của những người thực hiện đề tài đối với lãnh đạo Nhà trường trong việc hoạch định kế hoạch phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn đề ra.

        Tuy nhiên, PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn cũng có một số ý kiến trao đổi về một số nội dung cụ thể của Đề tài mà nhóm nghiên cứu cần bổ sung, làm rõ: cần chỉ ra được những kết luận khoa học trong các công trình nghiên cứu để có thể tiếp thu, phát triển để luận cứ cho những kiến nghị và đề xuất trong đề tài; làm rõ thực trạng tổ chức đào tạo ngành KHTC, đặc biệt cần có sự phân biệt giữa đào tạo KHTC nhà nước với các tổ chức khác….

Ông Ngô Đặng Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4 Ban Tổ chức Trung ương đóng góp ý kiến

TS Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến nhận xét Đề tài

Kết luận tại buổi nghiệm thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ TS. Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng cho rằng đây là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, là tài liệu nghiên cứu cần thiết đối với một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, do đó, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện một số nội dung trong đề tài. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng cũng nhấn mạnh việc mở một ngành là thực hiện đào tạo một nghề, vì vậy các môn học căn bản của ngành KHTC phải thể hiện được những kiến thức, kỹ năng mà người học sẽ được đào tạo, phải đảm bảo sự thống nhất giữa nội dung và chương trình đào tạo để phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Mong rằng những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hiệu quả trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá thông qua đề tài. Kết quả đánh giá đề tài đạt loại khá.

Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm với nhóm nghiên cứu Đề tài

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Các tin khác