Hoạt động KHCN
12/12/2015 09:22:35 GMT
Hội thảo Khoa học “Đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, sáng ngày 10/12/2015, tại Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ông Trịnh Gia Hiểu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo giảng viên Nhà trường.

Hội thảo vinh dự được đón tiếp các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục đến từ Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, Học viện Chính sách và phát triển, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS. TS Nguyễn Minh Phương phát biểu khai mạc Hội thảo và trình bày Báo cáo đề dẫn

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Minh Phương đã gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục đại diện cho Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, các trường đại học, học viện, giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã gửi bài nghiên cứu và bài tham luận cho Hội thảo. PGS.TS Nguyễn Minh Phương mong muốn các đại biểu tham gia Hội thảo sẽ có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp nhằm giúp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có thêm cơ sở để định hướng hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ đúng mục tiêu, lộ trình, phù hợp với điều kiện hiện tại của Trường.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo

Sau phần trình bày Báo cáo đề dẫn của PGS.TS Nguyễn Minh Phương, toàn thể hội thảo đã được nghe 4 báo cáo tham luận và nhiều ý kiến trao đổi thảo luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tập trung vào các chủ đề: Thực trạng tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ trong thời gian qua và đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ trong những năm tiếp theo; phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học; công tác cố vấn học tập; phương pháp đánh giá kết quả của người học; công tác thư viện; tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ trong một số học phần cụ thể.

TS. Lê Viết Khuyến – Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam tham luận tại Hội thảo

TS. Lê Thanh Huyền - Trưởng khoa Văn hóa Thông tin và xã hội Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham luận tại Hội thảo về “Một số định hướng đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”

Những nội dung được trao đổi tại Hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ trong 1 năm qua tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ của một số trường đại học trong nước và nước ngoài; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm từng bước hoàn thiện việc tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ của Nhà trường.

ThS. Nguyễn Ngọc Linh, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo “Khái quát quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”

TS. Tôn Quang Cường - Trưởng khoa Sư phạm Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày báo cáo tham luận “Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ: điều kiện đảm bảo và một số định hướng” tại Hội thảo

Phát biểu trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ của ThS. Đinh Việt Hải - Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung các báo cáo tham luận và những ý kiến đóng góp, trao đổi tại Hội thảo cho thấy, trong thời gian đầu tiên thực hiện lộ trình chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của giảng viên, chuyên viên Nhà trường về yêu cầu của đào tạo theo tín chỉ được nâng cao, bước đầu thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo bước chuyển căn bản trong xây dựng chương trình đào tạo, đề cương học phần, triển khai biên soạn giáo trình và tổ chức kiểm tra - đánh giá, bước đầu đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác tổ chức cán bộ đảm bảo các điều kiện cơ bản để thực hiện chuyển đổi đào tạo, công tác sinh viên bước đầu bắt kịp với tiến trình chuyển đổi đào tạo, thực hiện đúng các chính sách xã hội, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được từng bước hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ. Song, bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế, vướng mắc: về kế hoạch đào tạo, biên soạn đề cương học phần, ngân hàng câu hỏi thi, giáo trình, tập bài giảng, hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá; về việc sắp xếp thời khóa biểu; về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; về đội ngũ giảng viên; công tác cố vấn học tập. Đồng thời, Hội thảo cũng đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đó là: cần có những điều chỉnh căn bản và có thể phân đoạn kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo; tập trung vào phát triển chiều sâu, mở rộng đào tạo song ngành và đào tạo văn bằng 2; trang bị, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; tổ chức sắp xếp thời khóa biểu khoa học, phù hợp; kế hoạch đào tạo cần được ban hành sớm và hạn chế điều chỉnh; tổ chức các lớp học phần để sinh viên có thể đăng ký học; quan tâm đến nguồn học liệu mở, khuyến khích giảng viên, sinh viên khai thác triệt để và hiệu quả nguồn tài liệu này; công tác cố vấn học tập cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho sinh viên và cần có những chính sách đối với giảng viên cho phù hợp; đổi mới phương pháp giảng dạy giúp cho sinh viên hứng thú trong học tập, chú trọng tới việc biên soạn đề cương chi tiết học phần…

Hội thảo đã thu hút được trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và đặc biệt là những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trăn trở của đội ngũ giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho công tác tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ của Nhà trường. Những kết quả đạt được trong Hội thảo này sẽ là cơ sở để Trường Đại học Nội vụ Hà Nội định hướng tiếp tục lộ trình chuyển đổi sang hình thức đào tạo theo học tín chỉ, đáp ứng yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Toàn cảnh Hội thảo

Ban tổ chức Hội thảo và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường chụp ảnh lưu niệm với đại biểu, khách mời

Các tin khác