Sinh viên - Học viên
01/09/2016 10:20:03 GMT
Quyết định xóa tên sinh viên tháng 8/2016:
- Quyết định số 1437/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Lưu Văn Du, lớp cao đẳng nghề Văn thư hành chính 13A hệ chính quy khóa 2013 - 2016 (mã lớp 1317VTHA);
- Quyết định số 1444/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Trần Thị Quỳnh Hương, lớp đại học Lưu trữ học 14C hệ chính quy khóa 2014 - 2018 (mã lớp 1405LTHC);
- Quyết định số 1445/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Hoàng Khánh Linh, lớp đại học Lưu trữ học 14C hệ chính quy khóa 2014 - 2018 (mã lớp 1405LTHC);
- Quyết định số 1446/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Nguyễn Thị Bảo Yến, lớp đại học Quản trị nhân lực 14B hệ chính quy khóa 2014 - 2018 (mã lớp 1405 QTNB);
- Quyết định số 1451/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Khuất Thị Thanh Thủy, lớp đại học Khoa học thư viện 15A hệ chính quy khóa 2015 - 2019 (mã lớp 1505KHTA);
- Quyết định số 1452/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Nguyễn Khánh Ly, lớp đại học Khoa học thư viện 15A hệ chính quy khóa 2015 - 2019 (mã lớp 1505KHTA);
- Quyết định số 1453/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Nguyễn Thị Linh, lớp đại học Khoa học thư viện 15A hệ chính quy khóa 2015 - 2019 (mã lớp 1505KHTA).
Xem chi tiết tại đây: Quyết định xóa tên sinh viên tháng 8/2016

Các tin khác