Sinh viên - Học viên
06/10/2016 09:25:34 GMT

Quyết định xóa tên sinh viên tháng 9/2016:

- Quyết định số 1637/QĐ-ĐHNV ngày 28/9/2016 xóa tên sinh viên Lê Thị Mai Phương, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015-2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định số 1638/QĐ-ĐHNV ngày 28/9/2016 xóa tên sinh viên Phạm Văn Hưng, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015-2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định số 1639/QĐ-ĐHNV ngày 28/9/2016 xóa tên sinh viên Đàm Ngọc Vũ, lớp đại học Quản lý nhà nước 15D hệ chính quy khóa 2015-2019 (mã lớp 1505QLND)

- Quyết định số 1640/QĐ-ĐHNV ngày 28/9/2016 xóa tên sinh viên Nguyễn Mỹ Duyên, lớp đại học Quản lý nhà nước 15C hệ chính quy khóa 2015-2019 (mã lớp 1505QLNC)

- Quyết định số 1641/QĐ-ĐHNV ngày 28/9/2016 xóa tên sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Mai, lớp đại học Quản lý văn hóa 14A hệ chính quy khóa 2014-2018 (mã lớp 1405 QTVA)

- Quyết định số 1642/QĐ-ĐHNV ngày 28/9/2016 xóa tên sinh viên Phùng Phương Thảo, lớp đại học Quản lý văn hóa 14A hệ chính quy khóa 2014-2018 (mã lớp 1405QLVA)

- Quyết định số 1643/QĐ-ĐHNV ngày 28/9/2016 xóa tên sinh viên Trần Thị Hoài Thu, lớp đại học Quản lý nhà nước 14B hệ chính quy khóa 2014-2018 (mã lớp 1405QLNB)

- Quyết định số 1644/QĐ-ĐHNV ngày 28/9/2016 xóa tên sinh viên Nguyễn Thị Kim Phụng, lớp đại học Quản trị nhân lực 13C hệ chính quy khóa 2013-2017 (mã lớp 1305QTNC)

Chi tiết xem tại đây.

Các tin khác