Sinh viên - Học viên
17/10/2016 02:58:42 GMT
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định kỷ luật sinh viên và học viên:

1. Quyết định số 1748/QĐ-ĐHNV kỷ luật học viên Nguyễn Thị Lương, lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ K117 hệ vừa làm vừa học, khóa học 2014 - 2016.

2. Quyết định số 1749/QĐ-ĐHNV kỷ luật học viên Nguyễn Thu Hương, lớp Cao đẳng Quản trị nhân lực 15A hệ chính quy, khóa học 2015 - 2018.

3.Quyết định số 1755/QĐ-ĐHNV kỷ luật sinh viên Vũ Thị Yến, lớp Đại học liên thông Quản lý nhà nước 15A hệ chính quy, khóa học 2015 - 2-17.

4.Quyết định số 1756/QĐ-ĐHNV kỷ luật sinh viên Lê Thị Phượng, lớp Đại học Quản trị văn phòng 13D hệ chính quy khóa học 2013 - 2017.

Chi tiết xem tại đây.
Các tin khác