Tin tức
30/05/2017 09:56:03 GMT

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ XÃ HỘI (2016 - 2017)

Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Văn hóa - Thông tin và Xã hội (VHTT&XH) (2016 - 2017) diễn ra thành công tốt đẹp ngày 26/5/2017, tại Phòng họp D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Tới dự Hội nghị, về phía các đơn vị của Nhà trường, có sự hiện diện của Ths. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học; TS. Đỗ Khánh Năm, Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; TS. Đỗ Thị Thanh Nga, Trưởng Khoa Hành chính học, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Về phía Khoa VHTT&XH có TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng Khoa; Ths. Lê Ngọc Diệp, Phó Trưởng Khoa cùng các thầy cô giáo trong Khoa; đại diện sinh viên là cán bộ chi đoàn, cán bộ lớp và các em sinh viên đoạt giải NCKH Khoa VHTT&XH năm học 2016 - 2017.

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Khoa VHTT&XH phát biểu trong Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ths. Lê Ngọc Diệp, Phó Trưởng khoa Khoa VHTT&XH đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên Khoa VHTT&XH (2016 - 2017). Theo đó, từ nhiều ý tưởng đăng ký tham dự, Hội đồng đánh giá khoa học của Khoa VHTT&XH đã họp ngày 28/4/2017 để lựa chọn ra những ý tưởng khoa học có tính mới, có khả năng triển khai và mang lại ý nghĩa thực tiễn trong việc học tập và nghiên cứu đối với sinh viên và giảng viên trong Khoa. 10 đề tài khoa học của sinh viên được nghiệm thu phản ánh khá toàn diện những vấn đề liên quan tới nội dung giảng dạy của ngành 2 ngành Khoa học thư viện và Quản lý văn hóa. Các sinh viên đã biết gắn lý luận với thực tiễn để nghiên cứu phục vụ cho hoạt động học tập và rèn luyện kỹ năng của mình. Các đề tài tập trung phản ánh các nội dung về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên môn sâu của các ngành đào tạo như: Quản lý nhà nước về di tích, di sản, lễ hội truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật tín ngưỡng thờ Mẫu, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Ứng dụng phần mềm nguồn mở trong hoạt động thư viện trường đại học; Nhu cầu tin của người dùng tin; Công tác phục vụ bạn đọc của thư viện …

Toàn cảnh Hội nghị

10 đề tài được nghiệm thu đều đạt kết quả khá và xuất sắc. Trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường và thực tiễn đánh giá của các Hội đồng, Khoa VHTT&XH đã tiến hành đánh giá và xếp loại, đề nghị khen thưởng cấp Khoa như sau:

Nhìn chung, sinh viên đã biết áp dụng kiến thức lý thuyết và phương pháp luận để hình thành những ý tưởng khoa học, độc lập nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề từ thực tiễn. Hội nghị NCKH của sinh viên VHTT&XH năm học 2016 - 2017 đã tạo nên phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và tăng cường khả năng làm việc nhóm, rèn luyện tư duy sáng tạo và bản lĩnh khoa học của sinh viên. Đây là hành trang rất quan trọng để giúp sinh viên tự tin trước khi ra trường.

TS. Lê Thanh Huyền

trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân và tập thể đạt giải

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Khoa VHTT&XH ghi nhận những kết quả NCKH mà giảng viên, sinh viên của Khoa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các thầy cô, các em sinh viên tiếp tục cố gắng để đạt những bước phát triển cao hơn trong sự nghiệp NCKH của giảng viên, sinh viên trong các năm tiếp theo.

Các tin khác