Tin tức
30/05/2017 10:00:37 GMT

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác giảng dạy trong 5 năm vừa qua (2012 - 2017) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao công tác giảng dạy trong những năm học tới, ngày 27/5/2017, tại Trung tâm thư viện Tầng 5, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị công tác giảng dạy năm học 2016 - 2017.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến trao bằng khen cho những cá nhân có thành tích

trong công tác giảng dạy

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Q. Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Giảng viên, giáo viên thuộc các Khoa, Trung tâm và Bộ môn, Đại biểu theo giấy mời; Báo cáo viên và tác tác giả có bài báo cáo khoa học.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Q. Hiệu trưởng Nhà trường vui mừng vì những thành tựu mà Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đạt được, đồng thời gợi mở cho Nhà trường nhiều hướng giải quyết những khó khăn còn tồn tại trong công tác giảng dạy - cố vấn học tập và thực hiện quy chế thi, kiểm tra đánh giá theo học chế tín chỉ bổ ích và hiệu quả.

Trong Báo cáo công tác giảng dạy tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, PGS. TS Đỗ Phú Hải, Trưởng phòng Quản lý đào tạo đã khái quát một số kết quả đạt được trong thời gian vừa qua như: Phát triển ngành học; Chương trình, kế hoạch, thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy; Đội ngũ giảng viên; Hoạt động giảng dạy của giảng viên; Công tác cố vấn học tập; Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. PGS. TS nhấn mạnh, công tác giảng dạy tại Trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Việc xây dựng cũng như tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành học được tiến hành nghiêm túc. Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, bổ sung những kiến thức mới phù hợp với xu hướng phát triển và quy định của Bộ. Các hoạt động giảng dạy luôn cố gắng để cải tiến, đổi mới theo hướng sát với thực tiễn đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, thương hiệu và uy tín của Nhà trường.

Ths. Lê Ngọc Diệp trình bày tham luận về Vấn đề giảng viên thỉnh giảng trong đào tạo tại

Khoa Văn hóa - Thông tin và Xã hội

Hội nghị đã nghe tham luận của đại diện các đơn vị về một số nội dung: Vấn đề giảng viên thỉnh giảng trong đào tạo tại Khoa Văn hóa - Thông tin và Xã hôi; Vấn đề thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy; Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dạy học các môn chuyên ngành; Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đã có nhiều ý kiến phát biểu của viên chức, giảng viên và đặc biệt là các chia sẻ, đóng góp quý báu của nhiều lãnh đạo khoa trong Trường.

Bên cạnh đó, Hội nghị tập trung thảo luận các nhóm nội dung sau:

- Đội ngũ giảng viên (bao gồm đội ngũ giảng viên cơ hữu và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng): báo cáo về đội ngũ giảng viên chung trong toàn trường; đội ngũ giảng viên theo từng chuyên ngành; số lượng đội ngũ giảng viên; trình độ chuyên môn, học hàm học vị; độ tuổi, giới tính; thâm niên công tác/kinh nghiệm giảng dạy; công việc chuẩn bị cho các giờ lên lớp; đạo đức, tác phong nhà giáo; nhận thức của giảng viên về giảng dạy đại học; định hướng phát triển đội ngũ giảng viên trong thời gian tới…

- Nội dung, chương trình, kế hoạch, lịch trình và thời khóa biểu phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Phương pháp, phương tiện giảng dạy và ứng dụng công nghiệ thông tin trong giảng dạy…

- Cơ sở vật chất và học liệu phục vụ giảng dạy.

- Tài chính phục vụ cho đào tạo, giảng dạy.

Những nội dung trên đã được trình bày tại Hội nghị một cách đầy đủ, toàn diện về nội dung, kiến thức cần thiết cho công tác đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là những cơ sở quan trọng giúp Nhà trường thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đào tạo những năm học tiếp theo.

Kết thúc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu cảm ơn các đại biểu đến dự, trao đổi tận tình về đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá công tác đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ kinh nghiệm quý báu.

Các tin khác