Tin tức
26/07/2017 08:54:17 GMT

Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2021 của Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngày 21/7/2017, tại Hội trường lớn - Khu Du lịch sinh thái Ba Vì, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2012 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; đại diện Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ, đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; Ban Giám hiệu; thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường cùng một số viên chức, giảng viên.

PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng

Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chủ trì Hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2012- 2016 các thành viên Hội đồng khoa học và Đào tạo đã có đóng góp cho hoạt động tư vấn những nhiệm vụ quan trọng cho Nhà trường trên các lĩnh vực khác nhau như: hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chương trình đào tạo đại học, sau đại học… và tham gia góp ý, phản biện, đánh giá, đề xuất các công trình khoa học do Trường chủ trì. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù thời gian hạn chế, các thành viên Hội đồng khoa học vẫn dành sự ưu tiên cho việc tham gia các cuộc họp, hoàn thành các nhiệm vụ theo quyết định thành lập Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2021 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Theo đó, thực hiện kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2012 - 2016, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã tham mưu, tư vấn tổng thể cho Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và góp phần quan trọng trong sự phát triển và lớn mạnh của Nhà trường ở một số nội dung chủ yếu sau: Công tác tư vấn về hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN): Tư vấn ban hành các văn bản quản lý hoạt động; Tư vấn về quản lý KH&CN của Nhà trường; Công tác tư vấn về phát triển tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường: Tham mưu về phát triển bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên; Công tác tư vấn phát triển đào tạo, kết quả công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo của Nhà trường; Kiện toàn nhân sự, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2021 của

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Giai đoạn 2017 - 2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo tiếp tục phát huy là lực lượng trí tuệ nòng cốt, tập trung tư vấn tổng thể cho Nhà trường chiến lược phát triển nhằm đưa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học. Một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tư vấn về kiện toàn tổ chức bộ máy; Tư vấn về phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; Tư vấn về các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Trường; Tổ chức các hội nghị của Hội đồng…

Tóm lại, để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, sự tham mưu và tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, cùng tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên quyết tâm khắc phục những khó khăn, tồn tại thời gian qua, tạo bước đột phá mới về chất và lượng của hoạt động khoa học và đào tạo giai đoạn 2017 - 2021, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Sau khi công bố Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2017- 2021, các thành viên Hội đồng Khoa học đã góp ý và đề xuất một số nội dung về hoạt động chuyên môn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trong nhiệm kỳ tới như: tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công và Chính sách công theo mô hình Thạc sĩ ứng dụng. Bên cạnh đó, Trường cần tăng cường liên kết, trao đổi thông tin với các cơ sở đào tạo, các cơ quan quản lý nghiên cứu khoa học để tạo điều kiện cho giảng viên trau dổi kinh nghiệp giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2017 – 2021 phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2017 - 2021 gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo một số cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ về sự giúp đỡ Nhà trường trong thời gian qua và cam kết biến phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2017- 2021 thành hiện thực.


Các tin khác