Đảng bộ
13/01/2013 11:51:51 GMT

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐẢNG BỘ TRƯƠNG

ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

I. Đặc điểm tình hình

Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ; Đảng bộ hiện có 329 đảng viên tên tổng số 487 cán bộ, công chức, viên chức (chiếm 67%); đảng viên nữ 162 đồng chí (chiếm 49,2%); PGS.TS: 05 đồng chí, TS: 30 đồng chí, ThS: 163 đồng chí, đảng viên có trình độ đại học, trên đại học 131 đồng chí; đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 30 đồng chí (chiếm 9,1%).

Hiện tại, Đảng bộ có 02 Đảng bộ bộ phận; 17 chi bộ, trên tổng số 23 phòng, khoa, trung tâm, và đơn vị trực thuộc.

II. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Nguyễn Bá Chiến

1972


Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

2

Nguyễn Minh Phương

1960


ĐUV, Phó Hiệu trưởng, BTCB Phòng QLĐT Đại học

3

Lê Thanh Huyền


1968

UVBTV, Phó Hiệu trưởng, BTCB Khoa Quản lý xã hội và TTTTTV, Trưởng khoa Quản lý xã hội.

4

Phạm Ngọc Trụ

1963


Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Trưởng phòng TCCB.

5

Trần Đình Thảo

1962


UVBTV, BTCB, Trưởng Khoa Quản trị nguồn nhân lực,

6

Trần Đình Thảo

1959


ĐUV, Bí thư ĐBBP Phân hiệu Quảng Nam, Q. Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam.

7

Đỗ Thị Thanh Mỹ


1977

ĐUV, Phó TP Quản lý đào tạo Đại học.

8

Trần Xuân Hoà

1961


ĐUV, BTCB, TP. KH-TC.

9

Nguyễn Thu An


1976

ĐUV, BTCB-Trưởng khoa PLHC.

10

Trương Quốc Việt

1986


ĐUV, Bí thư Đoàn trường

11

Nguyễn Mạnh Cường

1977


ĐUV, BTCB-Trưởng Khoa QTVP.

12

Trần Thị Hạnh


1973

ĐUV, BTCB-Viện Trưởng VNC & PT.

13

Lê Thị Vân Anh


1973

ĐUV, BTCB-Trưởng Khoa KHCT.

14

Trương Cộng Hòa

1975


ĐUV, Bí Thư ĐBBP-Giám đốc Cơ sở TP. HCM.

III. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ :

1. 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X, XI và XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XII), nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nghị quyết của Đảng Bộ Nội vụ và nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường.

2. Đảng bộ tiếp tục triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh., theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương. Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, lành mạnh, “ là đạo đức, là văn minh” theo tiêu chí.

3. Hàng năm Đảng bộ Nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị “ Trong sạch, vững mạnh” đủ để sức lãnh đạo Đảng bộ làm tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

4. 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 15-20% cho bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

5. Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ; có trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị cấp trên khen thưởng.

6. Tạo nguồn phát triển đảng viên mới, trong mỗi năm mỗi chi bộ kết nạp được từ 1-2 đảng viên mới.

7. Công đoàn trường đạt vững mạnh xuất sắc, Đoàn trường đạt tiên tiến xuất sắc; công tác Quốc phòng đạt đơn vị trong sạch, vững mạnh, an toàn, làm chủ; Dân quân tự vệ đạt đơn vị quyết thắng, Nhà trường có nếp sống văn hóa, văn minh, xanh, sạch, đẹp.

8. Tuyển sinh hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ học sinh, sinh viên thi tốt nghiệp trong năm đạt 100%, trong đó khá giỏi đạt 97%, 100% học sinh, sinh viên được lên thẳng lớp.

9. 70% các môn học có giáo trình do Trường biên soạn, 30% sử dụng giáo trình của các trường Đại học có thương hiệu. Xây dựng và phát triển các nghành học mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

10. Tiếp tục thực hiện đề án Nâng cấp Trường lên Đại học Nội vụ. Phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo. Đến năm 2020 có ít nhất 60% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ và 20% đạt trình độ tiến sỹ.

11. Đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị phục vụ đào tạo từ năm 2015 đến năm 2020.

12. Mở rộng liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài nước.


Các tin khác