Tin tức
08/11/2017 10:42:13 GMT

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Sáng ngày 31/10/2017, tại Phòng họp D402 - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khoa Tổ chức và Quản lý nhân lực tổ chức tọa đàm khoa học “Quản lý chất lượng dạy học các môn chuyên ngành quản trị nhân lực tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội”. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường tới dự và chỉ đạo chương trình.

Tham dự buổi tọa đàm cóđại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; các nhà quản lý, các chuyên gia, giảng viên đến từ các trường đại học có đào tạo chuyên ngành Quản trị nhân lực; đại diện đến từ các doanh nghiệp và các nhà hoạt động thực tiễn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Minh Phươngnhấn mạnh, quản lý tốt chất lượng dạy và học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đầu ra cho sinh viên và xây dựng uy tín, thương hiệu trong đào tạo. Ngành Quản trị nhân lực là một trong những ngành trọng điểm của Nhà trường, do đó Khoa chuyên môn cần tiếp thu những ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị nhân lực.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương phát biểu tại buổitọa đàm

PGS.TS. Trần Đình Thảo - Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân lực đã tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Nhà trường, khẳng định tọa đàm tổ chức trên tinh thần thực chất và hiệu quả. Định hướng của tọa đàm thực hiện xoay quanh nghiên cứu và thảo luận các nội dung liên quan đến quản lý chất lượng dạy học các môn chuyên ngành quản trị nhân lực tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội gắn lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Trong khuôn khổ của buổi tọa đàm, giảng viên Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực đã trình bày các báo cáo tham luận liên quan đến các nội dung chuyên sâu như: “Đổi mới công tác đào tạo ngành Quản trị nhân lực tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội” của ThS. Cồ Huy Lệ; “Vai trò của bộ môn trong việc nâng cao chất lượng dạy học các môn chuyên ngành Quản trị nhân lực của trường Đại học Nội vụ Hà Nội” của ThS.Lê Thị Hiền; “Phát triển năng lực giảng viên đối với nâng cao chất lượng giảng dạy tại Khoa Tổ chức và Quản lý nhân lực” của ThS. Phương Hữu Từng; “Mô hình quản lý chất lượng đào tạo và áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực các học phần chuyên ngành Quản trị nhân lực” của ThS. Đoàn Văn Tình.

Giảng viên Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực trao đổi tại tọa đàm

Tọa đàm cũng nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ phía các đơn vị trong và ngoài trường. Các ý kiến thảo luận tại tọa đàm xoay quanh nội dung: Khả năng tiếp thu của sinh viên từhai góc độ giảng viên và sinh viên để nâng cao chất lượng học tập các môn chuyên ngành Quản trị nhân lực. Về công tác thực hành kiến thức đối với chuyên ngành Quản trị nhân lực, ở góc độ Phòng Hợp tác quốc tế, các đối tác nước ngoài sẵn sàng tiếp nhận sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực 2 năm cuối ở nước sở tại. Từ góc độ đào tạo, quản lý chất lượng giảng dạy cần quan tâm đến cả đầu vào và đầu ra. Từ đầu vào, Khoa cần có kế hoạch phổ biến sinh viên học như thế nào cho tốt và vị trí đầu ra là làm gì. Trong đó, các cố vấn học tập cần nâng cao vai trò của mình hơn nữa trong hoạt động định hướng học tập các môn chuyên ngành cho sinh viên.

Một số nhà khoa học phát biểu tại buổi tọa đàm

Từ góc độ ngành Quản trị nhân lực ở cơ sở đào tạo khác, TS. Nguyễn Thị Liên - Phó Trưởng khoa Quản trị nhân lực - Đại học Thương mại nêu ý kiến về chương trình đào tạo, cần cân đối giữa khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, sự lồng ghép kỹ năng vào các môn học (đặc biệt các học phần chuyên ngành), công khai tài liệu học phần và các bộ câu hỏi; chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi…

Bà Nguyên Thị Hương Lan - Giám đốc Trung tâm hợp tác Giáo dục Quốc tế nêu vấn đề tham luận về Ngoại ngữ - Kỹ năng mềm cho sinh viên, khẳng định thực trạng thiếu và yếu kỹ năng mềm về ngoại ngữ làm giảm rất lớn cơ hội việc làm cho sinh viên. Vì vậy, chương trình đào tạo cần cân đối với các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động để xem họ cần gì ở sinh viên của chúng ta, từ đó mới định hướng hoạt động đào tạo chuyên ngành.

Ban Tổ chức tọa đàm chụp ảnh kỉ niệm với chuyên gia, giảng viên

Tọa đàm “Quản lý chất lượng dạy học các môn chuyên ngành quản trị nhân lực tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội” kết thúc thành công tốt đẹp. Chương trình đã đưa ra nhiều nội dung thảo luận sâu sắc và thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy các môn học chuyên ngành Quản trị nhân lực. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để Khoa phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đề xuất lãnh đạo Nhà trường điều chỉnh chương trình, nội dung môn học, thời lượng các học phần chuyên ngành Quản trị nhân lực theo hướng ứng dụng gắn lý thuyết với thực tế, đáp ứng yêu cầungày càng cao mà xã hội đặt ra.

Các tin khác