Tin tức
20/11/2017 01:23:17 GMT

Tọa đàm với chuyên gia Nga về "Phát triển nguồn nhân lực văn thư-lưu trữ đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên thông tin"

Ngày 16/11/2017, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Cục Lưu trữ Nhà nước đã phối hợp tổ chức Tọa đàm cùng chuyên gia Nga trong lĩnh vực văn thư lưu trữ với chủ đề: "Phát triển nguồn nhân lực văn thư-lưu trữ đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên thông tin". Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước và PGS. TS Nguyễn Bá Chiến, Q. Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chủ trì buổi tọa đàm.

PGS. TS Nguyễn Bá Chiến, Q. Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu khai mạc Tọa đàm

Về phía khách mời chuyên gia Nga, có sự tham gia của Giáo sư Mikhail Vasilevich Lariin, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu toàn Nga về Văn bản học và Lưu trữ học (VNIIDAD), Giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn Quốc gia Nga (RSUH). Tham gia Tọa đàm có các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ quản lý và viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, đại diện các cơ quan sử dụng nguồn nhân lực văn thư - lưu trữ tại Việt Nam,...

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước phát biểu tại Tọa đàm

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Công nghiệp 4.0) đang trở thành xu thế phát triển tất yếu và tác động sâu rộng đến sự phát triển của tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với ngành lưu trữ, dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh, kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 với sự ra đời của "công nghệ siêu tự động hóa" và ký thuật số, hứa hẹn tạo ra sự "đột phá" làm thay đổi phương thức, quy trình tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ. Tuy nhiên, thực trạng ngành lưu trữ Việt Nam nhìn từ thực tế công tác quản lý tài liệu tại các trung tâm lưu trữ và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn thư lưu trữ tại các cơ sở đại học như Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)…đặt ra nhiều thách thức phải đối mặt và giải quyết nhằm đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên thông tin.

Giáo sư Mikhail Vasilevich Lariin,Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn Quốc gia Nga trình bày tham luận

Nội dung các bài tham luận tập trung phân tích bối cảnh thực tế và thực trạng nguồn nhân lực làm công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực văn thư - lưu trữ, nêu những tác động của sự phát triển khoa học công nghệ đến hoạt động văn thư - lưu trữ; những thách thức đối với nguồn nhân lực văn thư - lưu trữ trong xã hội thông tin; nhu cầu về nguồn nhân lực văn thư - lưu trữ đào tạo theo hướng hiện đại; chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn thư - lưu trữ của Việt Nam và Nga trước sự phát triển của công nghệ thông tin; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực văn thư - lưu trữ của Nga và Việt Nam đáp ứng nhu cầu của xã hội thông tin.

ThS. Trần Thị Loan, Trưởng khoa Văn thư - Lưu trữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trình bày tham luận

Tọa đàm là một trong những chuỗi hoạt động của Giáo sư Mikhail Vasilevich Lariin trong chuyến công tác tại Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn Quốc gia Nga và Viện Nghiên cứu toàn Nga về Văn bản học và Lưu trữ học (VNIIDAD).

Các tin khác