Tin tức
02/01/2018 02:40:46 GMT

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động

Trường Đại học Nội vụ năm 2017

        Sáng ngày 29/12/2017, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức công chức, viên chức, người lao động năm 2017 tại Hội trường tầng 5 Trung tâm Thông tin - Thư viện.

        Dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, TS. Hà Quang Ngọc; ThS. Trần Thị Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Trường; lãnh đạo các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động trong Trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

        Tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, TS. Hà Quang Ngọc đã trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động của Nhà trường trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018. Báo cáo chỉ rõ, trong năm vừa qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Nội vụ; sự cố gắng, đoàn kết của cán bộ công chức, viên chức, giảng viên, Nhà trường đã tổ chức triển khai và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị, tổ chức của Trường luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền đơn vị và các tổ chức đoàn thể tích cực triển khai xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong công chức, viên chức. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các hoạt động cụ thể, Nhà trường đã từng bước tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy, học và công tác kiểm tra, đánh giá. Trường đạt kết quả tốt thể hiện qua các cuộc họp định kỳ được duy trì và đảm bảo cả về nội dung và chất lượng, phù hợp với nhu cầu công việc, chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đội ngũ công chức, viên chức;… Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và thi đua - khen thưởng từng bước được cải tiến, bảo đảm nguyên tắc công bằng, bình xét đúng người, đúng việc. Công tác tài chính, cơ sở vật chất: quy chế chi tiêu nội bộ đã được xây dựng và thường xuyên được xem xét điều chỉnh kịp thời, các chế độ của viên chức được bảo đảm, cơ sở vật chất phục vụ điều kiện công tác của giảng viên, giáo viên được chú trọng tăng cường. Công tác Đảng và đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên) tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của mình. Tổng kết công tác năm là dịp để Nhà trường khẳng định những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp khắc phục để tiếp tục có nhiều bước phát triển mới trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

TS. Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo báo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

        Với các kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số phương hướng nhiệm vụ mà Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cần thực hiện trong năm 2018. Đó là:

- Tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, sự đoàn kết thống nhất trong Trường, tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động lớn; Tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản lý; tăng cường sự phối hợp giữa các cá nhân và đơn vị trong công tác quản lý Nhà trường.

- Quan tâm đến chế độ phúc lợi, tạo điều kiện nâng cao mức sống cho viên chức của Trường; Xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động NCKH của giảng viên, các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa của giảng viên, giáo viên; Tạo điều kiện cho viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tăng cường đội ngũ giảng viên có chất lượng; có chế độ đặc thù cho giảng viên nhằm tạo điều kiện thu hút người giỏi về giảng dạy tại trường. Phấn đấu 100% giảng viên cơ hữu đạt tiêu chuẩn NCKH theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ hữu của Trường;

- Xem xét cải tiến hình thức đánh giá thi đua khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế của Trường, bảo đảm công tác đánh giá được chính xác, kịp thời;

- Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động của Trường.

Ths Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

trình bày báo cáo tại hội nghị

Trong chương trình làm việc tiếp theo, hội nghị đã nghe các báo cáo về hoạt động của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân; các tham luận đóng góp ý kiến về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, công tác bồi dưỡng, đào tạo… Bên cạnh đó, hội nghị còn đón nhận nhiều ý kiến thảo luận cũng như đề xuất, góp ý sâu sắc của viên chức Nhà trường về một số vấn đề như chế độ khen thưởng, công tác công đoàn, chế độ làm việc, công tác giảng dạy, …

Hội nghị đã thông qua Đề án nhân sự Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019 và tiến hành bầu cử thành công tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Q. Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã biểu dương kết quả các đơn vị đã đạt được trong năm 2017 và khẳng định, kết quả này có được là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng như các Vụ chức năng thuộc Bộ; đặc biệt đó còn là do có sự cố gắng, đoàn kết, gắn bó, hợp tác của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường. Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và không ngừng cố gắng để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Các tin khác