Tin tức
10/01/2018 09:58:19 GMT

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 09/01/2018 tại phòng họp D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Phạm Ngọc Trụ - Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí đảng ủy viên; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Đồng chí Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Báo cáo nêu rõ, trong năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, động viên công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Nội vụ giao; các hoạt động của Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Nhà trường ổn định. Công tác quản lý giáo dục, phát triển đảng viên, đoàn viên, công tác bồi dưỡng cán bộ học tập nâng cao trình độ luôn được Đảng uỷ Trường quan tâm, tạo điều kiện.Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương và các quy định của Bộ Chính trị khóa XII; đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp điều kiện cụ thể của Nhà trường, các đơn vị và cá nhân. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động thể hiện được tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, chủ động, tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn; nội dung, hình thức sinh hoạt từng bước được cải tiến, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của cấp trên đã được các cấp ủy chủ động quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời; công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy tiếp tục quan tâm thực hiện, nội bộ đoàn kết nhất trí. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động tích cực góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018.

Đồng thời, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác của Đảng bộ Trường: Một số đơn vị chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác năm đặt ra; còn chậm về tiến độ và sai sót về nội dung, chưa đảm bảo về chất lượng công việc; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà trường trong tình hình mới; việc thực hiện chế độ báo cáo của một số chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng ủy, còn chậm về thời gian, hạn chế về số lượng.

Tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, năm 2018, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng… Hội nghị cũng được nghe một số báo cáo tham luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phát triển Đảng trong Nhà trường; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Các tham luận đều tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2017; phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã biểu dương, khen thưởng 12 chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ “Trong sạch vững mạnh” và 35 đảng viên đạt tiêu chuẩn Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đồng chí Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh, trong năm 2018, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác tuyển sinh, công tác mở ngành học mới; xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể của Nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất; làm tốt công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo các đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ủy và gặt hái được nhiều thành công trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen cho 12 Chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh” năm 2017


Đồng chí Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen cho 35 đảng viên đạt tiêu chuẩn Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017

Các tin khác