Tin tức
24/01/2018 08:30:34 GMT

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017

         Ngày 19/01/2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác Công đoàn năm 2018.

        Đến dự Hội nghị, có TS. Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Trần Thị Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Trường; các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Trường và Ban chấp hành công đoàn bộ phận.

Toàn cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Báo cáo chỉ rõ, Công đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tính đến ngày 26/12/2017 tổng số công chức, viên chức và người lao động có 488 người, trong đó có 285 nữ công đoàn viên. Tổ chức công đoàn hiện có 24 tổ công đoàn và 02 công đoàn bộ phận trực thuộc. Trong nhiệm kỳ hoạt động, công đoàn Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên kịp thời của Công đoàn Bộ Nội vụ, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy; sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Nhà trường cùng với sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công đoàn, sự đồng thuận của đại bộ phận công đoàn viên, công chức, giảng viên, viên chức, người lao động, thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn trong đơn vị với những thành công vượt bậc nhằm góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, nhân viên nhà trường, động viên các tập thể và cá nhân công đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn năm 2017 còn tồn tại những hạn chế như: số công đoàn viên còn trẻ, đời sống kinh tế, thu nhập còn thấp, ít nhiều có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động phong trào chung; hoạt động công đoàn chưa được đầu tư nhiều về thời gian và chất xám; việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của công đoàn viên đôi khi còn chậm. Vai trò nòng cốt của một số Ban chấp hành công đoàn bộ phận ở một số đơn vị chưa được coi trọng; một số hoạt động đạt kết quả chưa tốt. Một trong những nguyên nhân quan trọng của các tồn tại trên, đó là do các cán bộ làm công tác công đoàn đều là kiêm nhiệm, đang giữ các chức vụ và có khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên việc đầu tư thời gian cho hoạt động công đoàn thường bị gián đoạn, cập nhật chậm.


Đồng chí Lê Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

        Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2018 đã được Nhà trường xác định cụ thể, chi tiết trong Dự thảo Báo cáo. Trong đó, các mục tiêu gồm: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động về tổ chức Công đoàn; phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt bước 2 cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", thi đua "Sáng kiến, sáng tạo"… góp phần cùng với Nhà trường thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đã đề ra; đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động công đoàn; xây dựng đội ngũ công đoàn viên vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ổn định và phát triển.

        Nhiều ý kiến đóng góp đã được nêu tại Hội nghị xung quanh các nội dung của Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018.


TS. Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2017 trên các mặt công tác: chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động; triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội...; giáo dục truyền thống, thực hiện các hoạt động xã hội, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trao đổi chuyên môn với công đoàn các đơn vị khác nhằm thúc đẩy mối quan hệ, nâng cao vị thế của Trường với các cơ quan, các cơ sở đào tạo trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Trường, duy trì kỷ cương, kỷ luật lao động… “Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò của mình, tạo thêm động lực, tinh thần phấn khởi cho toàn thể viên chức, người lao động trong Trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào thắng lợi vào nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường”


ThS. Trần Thị Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu tiếp thu và kết luận Hội nghị

        Phát biểu tiếp thu và kết luận Hội nghị, ThS. Trần Thị Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Trường đã cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hà Quang Ngọc, và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Trường, đồng chí Trần Thị Hạnh khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Báo cáo cũng như thực hiện tốt hơn nữa mọi mặt công tác công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh ./.

Các tin khác