Tin tức
29/01/2018 02:38:56 GMT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

KHÓA NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHO ĐOÀN CÁN BỘ,

CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO TỈNH TIỀN GIANG TẠI HÀ NỘI VÀ SINGAPORE

Vừa qua, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được Bộ Nội vụ giao tổ chức Khóa nghiên cứu cải cách hành chính cho Đoàn cán bộ, công chức lãnh đạo của tỉnh Tiền Giang gồm 31 đồng chí học viên. Khóa nghiên cứu được tổ chức tại Hà Nội và Singapore: Đợt 1, từ ngày 17/12/2017 - 24/12/2017; Đợt 2, từ ngày 14/01/2018 - 21/01/2018.

Tại Hà Nội, đoàn cán bộ, công chức lãnh đạo tỉnh Tiền Giang được lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ các chuyên đề: Cải cách hành chính ở nước ta - Quá trình và định hướng; đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị. Tại Singapore, Khóa nghiên cứu được các giáo sư của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, công chức cao cấp của Chính phủ Singapore chia sẻ chuyên đề về các các nội dung: Bối cảnh kinh tế - xã hội trên thế giới, các xu thế phát triển căn bản trong thời gian tới, từ đó xác định rõ các cơ hội cũng như các thách thức mà Việt Nam phải đối mặt; tổng hợp lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Năm năm 2017, hiểu được những động thái chính sách của Việt Nam thời gian qua, và các dự báo phát triển; các nội dung, đặc trưng của cuộc cách mạng 4.0 và các hàm ý chiến lược cho Việt Nam; một số mô hình quản lý công và kinh doanh thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới và chia sẻ kinh nghiệm của Singapore; kinh nghiệm cải cách, đột phá của Singapore trong lĩnh vực quản lý hành chính công, tập trung vào chiến lược xây dựng một chính phủ tốt dựa trên các yếu tố: Hoạch định chính sách minh bạch, hệ thống công chức thực thi chính sách hiệu lực, hiệu quả; hệ thống đánh giá công chức tại Singapore; kinh nghiệm của Singapore về xây dựng, phát triển tư duy quản lý và phát triển nhân lực của Singapore; quy trình tuyển dụng công chức của Singapore, kinh nghiệm của Singapore trong chính sách thu hút và giữ chân người tài phục vụ nền công vụ; kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử, cung ứng dịch vụ công trực tuyến tại Singapore.

Ngoài chương trình học tập chuyên đề, khóa nghiên cứu còn thực hiện khảo sát thực tế tại các tổ chức và cơ quan hành chính Singapore như: Ban Chính sách công, tập đoàn Facebook Singapore; Trường Bồi dưỡng công vụ thuộc Ủy ban Công vụ - Văn phòng Thủ tướng Singapore; Sở quản lý các vườn quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và nguồn nước Singapore; đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Khóa nghiên cứu cải cách hành chính theo hình thức kết hợp trong và ngoài nước do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức đã thành công tốt đẹp. Phát biểu đánh giá kết quả khóa nghiên cứu cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận xét: Khóa nghiên cứu cải cách hành chính dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tại Hà Nội và tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore đã đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Lãnh đạo Bộ Nội vụ ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã kết nối, lựa chọn đối tác đảm bảo chất lượng, yêu cầu của khóa nghiên cứu; ghi nhận sự quyết tâm của tỉnh Tiền Giang trong việc cử cán bộ, công chức đi nghiên cứu, học tập những kiến thức, kinh nghiệm quý báu của nước ngoài để phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách công vụ của tỉnh, góp phần vào cải cách nền công vụ Việt Nam.

Một số hình ảnh về Khóa nghiên cứu cải cách hành chính của đoàn cán bộ, công chức lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tại Hà Nội và Singapore:


Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu

đánh giá kết quả khóa nghiên cứu cải cách hành chính


PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Q. Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ báo cáo kết quả

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính trình bày chuyên đề

Đoàn cán bộ, công chức lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tham gia khóa nghiên cứu CCHC tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Singapore

Đoàn cán bộ, công chức lãnh đạo tỉnh Tiền Giang khảo sát tại Trường bồi dưỡng công vụ Singapore

Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn học tập chuyên đề tại Trường Đại học Quốc gia Singapore

Các tin khác