Tin tức hoạt động hợp tác Quốc tế
01/02/2018 03:42:20 GMT

HỘI THẢO QUỐC TẾ

VĂN HÓA NHO GIÁO - NÉT TƯƠNG ĐỒNG TRONG VĂN HÓA

VIỆT NAM, HÀN QUỐC VÀ KHU VỰC ĐÔNG Á

Ngày 30/01/2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Hội Nghiên cứu nhân văn Đông Á - Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Văn hóa Nho giáo - Nét tương đồng trong văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc và khu vực Đông Á”.

Hội thảo có 47 đại biểu, các nhà khoa học đến từ Hội Nghiên cứu Nhân văn Đông Á, Hàn Quốc; Trường Đại học Sun Moon, Hàn Quốc; Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc và gần 200 đại biểu, các nhà khoa học, giảng viên đến từ Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc - Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội…

Nhấn mạnh về nguồn gốc và sự ảnh hưởng của nho giáo tại Hàn Quốc, Việt Nam và khu vực Đông Á, báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Q. Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh, Nho giáo đã có mặt ở hai quốc gia trên hai ngàn năm, trong đó, nhiều thế kỷ Nho giáo được coi là hệ tư tưởng thống trị trong kiến trúc thượng tầng của xã hội phong kiến. Vì lẽ đó, Nho giáo đã có đủ thời gian và điều kiện để thấm sâu, bám rễ và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa tinh thần của hai dân tộc Việt - Hàn. Thông qua những nghiên cứu sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện, khách quan về vai trò của Nho giáo đối với hai nền văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc và khu vực Đông Á trong xã hội đương đại; từ đó, tìm ra những phương thức ứng xử thích hợp với Nho giáo, làm cơ sở và nền tảng để xây dựng và phát triển xã hội bền vững.

Description: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.729\IMG_8990.JPG

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Q.Hiệu trưởng

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Hội thảo phiên buổi sáng với sự đồng chủ trì của hai Bên, về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Quyền Hiệu trưởng; TS. Hà Quang Ngọc, Phó Hiệu trưởng và TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội; Phía Hàn Quốc có GS. Hong Won Sik, Hội trưởng Hội Nghiên cứu nhân văn Đông Á; TS. Hoong Woo Heum, Giám đốc Quỹ học thuật Mosa. Hội thảo được nghe tham luận và thảo luận các chủ đề: “Vấn đề coi trọng văn hóa gia đình nền tảng xã hội trong văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc - nhìn từ góc độ Nho giáo” của GS. Lê Hồng Lý nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa; “Nho giáo và văn hóa ứng xử giữa các tầng lớp xã hội Hàn Quốc” của TS. Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; “Tư tưởng của người Hàn Quốc thông qua sự tiếp nhận và thực hiện đạo lý chữ Hiếu” của GS. Hong Won Sik, Hội trưởng Hội nghiên cứu nhân văn Đông Á;Nho giáo trong đời sống văn hóa và phát triển xã hội Việt Nam và Hàn Quốc” của TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Description: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.216\IMG_8982.JPG

Ban chủ tọa Hội thảo

Buổi chiều, Hội thảo chia làm 3 phiên với các chủ đề: (1) Những nghiên cứu chung về Nho giáo; (2) Ảnh hưởng của Nho giáo đến đời sống văn hóa xã hội; (3) Nho giáo với sự phát triển xã hội trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam, Hàn Quốc và khu vực Đông Á với các bài tham luận của các chuyên gia, giảng viên đến từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Buổi tối cùng ngày diễn ra Gala Dinner chào mừng thành công của Hội thảo và chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Hàn tại Trường.

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Văn hóa Nho giáo - Nét tương đồng trong văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc và khu vực Đông Á” do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Hội Nghiên cứu Nhân văn Đông Á đã thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo:

Description: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.840\IMG_8998.JPG

GS. Hong Won Sik, Hội trưởng Hội nghiên cứu nhân văn Đông Á

phát biểu tại Hội thảo

Description: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.320\IMG_9010.JPG

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Văn hóa TT&XH

trình bày tham luận tại Hội thảo

Description: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\IMG_9570.JPG

GS. Hong Woo Heum, Chủ tịch quỹ học thuật Mosan

phát biểu tại Hội thảo

Description: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.394\IMG_8992.JPG

Toàn cảnh Hội thảo

Description: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.801\IMG_9018.JPG

Các vị đại biểu chụp ảnh với Ban tổ chức Hội thảo

Description: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\IMG_9766.JPG

Description: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\IMG_9786.JPG

Tiết mục biểu diễn giao lưu văn nghệ của sinh viên Khoa Văn hóa TT&XH

Các tin khác