Tin tức
06/03/2018 05:55:10 GMT

Nói chuyện chuyên đề

"TIẾP CẬN ĐA NGÀNH, LIÊN NGÀNH, XUYÊN NGÀNH

TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY KHOA HỌC XÃ HỘI

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY"

       Ngày 06/3/2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay” với sự tham gia của diễn giả: GS.TS Võ Khánh Vinh – Nguyên là Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Phó Chủ nhiệm Đề án “Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam”, Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Luật học.

Description: G:\Anh\_DSC0141.JPG

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến phát biểu khai mạc tại hội thảo

        Buổi nói chuyện được tổ chức nhằm phát triển năng lực nghiên cứu và đào tạo trên cơ sở phương pháp tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành cho giảng viên ngành Luật và các ngành Khoa học xã hội ở Việt Nam. Buổi nói chuyện thu hút được sự quan tâm của lãnh đạo, giảng viên các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội trong Nhà trường.

       Tại buổi nói chuyện, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã nêu khái quát về cách tiếp cận nghiên cứu và giảng dạy các ngành Khoa học xã hội ở Việt Nam. Buổi nói chuyện thu hút được sự tham gia của lãnh đạo, giảng viên các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội trong Nhà trường.

       Tại buổi nói chuyện, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã nêu khái quát về cách tiếp cận nghiên cứu và giảng dạy các ngành Khoa học xã hội ở Việt Nam. Giáo sư đặc biệt quan tâm đến nội dung cụ thể đề xuất về cách thức triển khai thực hiện tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành Khoa học xã hội trong nghiên cứu, giảng dạy Luật học ở Việt Nam.

Description: G:\Anh\_DSC0069.JPG

GS.TS. Võ Khánh Vinh (bên trái) và PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến (bên phải) tại buổi nói chuyện

Nhiều nội dung được đưa ra thảo luận chuyên sâu trong buổi nói chuyện chuyên đề. Từ đó gợi mở những hướng tiếp cận, nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành trong quá trình tổ chức, đào tạo và nghiên cứu tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Các tin khác