Tin tức
09/04/2018 09:16:15 GMT

TỌA ĐÀM VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA HAI NGÀNH THÔNG TIN – THƯ VIỆN VÀ LƯU TRỮ HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Chiều ngày 6/4/2018, tại phòng D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức buổi Tọa đàm về Đổi mới chương trình đào tạo bậc đại học của hai ngành Thông tin – Thư viện và Lưu trữ học. Tham dự buổi tọa đàm có các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên trong và ngoài trường: PGS.TS. Trần Thị Quý, Trưởng bộ môn Thông tin – tư liệu, Khoa Thông tin – thư viện, Trường ĐHKHXHNV-ĐHQGHN; TS. Đỗ Văn Hùng, Trưởng Khoa Thông tin – thư viện, Trường ĐHKHXHNV-ĐHQGHN; TS. Cam Anh Tuấn, Phó Trưởng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường ĐHKHXHNV-ĐHQGHN; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; TS. Lê Thanh Huyền, trưởng Khoa Văn hóa – Thông tin và xã hội (quản lý ngành Thông tin – Thư viện); ThS. Trần Thị Loan, Quyền Trưởng khoa Văn thư – Lưu trữ (quản lý ngành Lưu trữ học), cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, giảng viên chuyên môn của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Để thực hiện và cụ thể hóa các quy định: Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học ; Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học. Ngày 29 tháng 01 năm 2018, trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 128/HD-ĐHNV về việc điều chỉnh cấu trúc chương trình đào tạo tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, PHT trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tính tiên phong, sự phối hợp chặt chẽ của hai Khoa chuyên môn trong việc thực hiện Hướng dẫn của Nhà trường về việc điều chỉnh cấu trúc chương trình đào tạo và đã xây dựng dự thảo chương trình đào tạo cho hai ngành Thông tin – Thư viện và Lưu trữ học. Đồng thời, mong muốn nhận được nhiều ý kiến quý báu của các nhà khoa học, các nhà quản lý, giảng viên để góp phần cho Nhà trường có được hai chương trình đào tạo khoa học, đảm bảo tính liên thông, cập nhật, đáp ứng chuẩn đầu ra, tạo nhiều cơ hội cho người học và khai thác được tối đa mọi nguồn lực của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội

phát biểu khai mạc Tọa đàm

Sau gần 3 giờ thảo luận, trao đổi của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên về dự thảo của hai chương trình đào tạo, đoàn chủ tọa của Tọa đàm đã đi đến kết luận với những nội dung cơ bản như sau:

- Các ý kiến đều ghi nhận và đánh giá cao của việc tổ chức buổi tọa đàm ngày hôm nay;

- Tọa đàm đã tạo ra tiền đề cho việc cần có sự hợp tác, trao đổi, chia sẻ giữa các khoa, các ngành không chỉ trong Trường mà còn cả ngoài Trường cần nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa với mục đích trên hết là vì người học;

- Về nội dung chuyên môn, chương trình của hai ngành cần tập trung chỉnh sửa và hoàn thiện như sau:

+ Chỉnh sửa cách diễn đạt viết chuẩn đầu ra, mở rộng phần mô tả vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp;

+ Cần xác định và thống nhất số tín chỉ cho cả hai ngành về khối kiến thức liên quan tới ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông như: Quản lý tài liệu điện tử, Số hóa tài liệu, Ứng dụng công nghệ Web, đa phương tiện; Biên mục hiện đại…

+ Thống nhất phương án học phần cùng tên thì cùng số tín chỉ;

+ Thống nhất xác định các học phần của từng khối kiến thức cho phù hợp và sắp xếp tổ chức giảng dạy cho khoa học, phù hợp với từng năm đào tạo của cả khóa học;

+ Cần thiết kế học phần có tính bổ trợ và trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết.

+ Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đưa học phần có nội dung về soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc vào trong các chương trình đào tạo của Trường;

+ Nghiên cứu để xác định được những nội dung, học phần có thể sử dụng chung cho cả hai ngành qua đó khai thác được mọi nguồn lực của Nhà trường cũng như tạo cơ hội cho người học khi muốn lấy thêm bằng thứ hai và học sau đại học.

Tọa đàm đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra, những ý kiến tham góp quý báu của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên sẽ là cơ sở để Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có được hai chương trình đào tạo ngành Thông tin – Thư viện và Lưu trữ học đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành nghề và nhu cầu xã hội, khẳng định cam kết về chất lượng đào tạo và thương hiệu của Trường.

Một số hình ảnh của Tọa đàmPGS.TS. Trần Thị Quý, Trưởng Bộ môn Thông tin – tư liệu, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN phát biểu

TS. Cam Anh Tuấn, Phó trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN phát biểu

TS. Đỗ Văn Hùng, Trưởng Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN phát biểu

TS. Vũ Ngọc Hoa, Quyền Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐHNVHN phát biểu

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Văn hóa – Thông tin và xã hội, Trường ĐHNVHN

thay mặt đoàn chủ tọa thông qua những nội dung, kết quả của buổi Tọa đàm

BTC và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tin bài, ảnh: Lê Ngọc Diệp, Khoa Văn hóa – Thông tin và xã hội

Các tin khác