Tin tức
25/06/2018 02:04:55 GMT

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ TƯ

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2017- 2018 và đề ra phương hướng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019, đồng thời vinh danh và phát động tới toàn thể sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sáng ngày 19/6/2018, tại Hội trường Tầng 5 Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ tư.

Đến dự hội nghị có ông Mai Thế Bình - Phó giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia; bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện khoa học tổ chức - Bộ Nội vụ. Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Trường. PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa, các đơn vị trực thuộc Trường.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học của sinh viên được Nhà trường đặc biệt quan tâm, chú trọng và chủ động chỉ đạo thực hiện sát sao, nhằm tạo môi trường bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Lãnh đạo Nhà trường cũng xem hoạt động đào tạo là minh chứng cho chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Trường ngày một nâng cao. Hiệu trưởng đã biểu dương tinh thần tích cực tham gia nghiên cứu khoa học của các em sinh viên cũng như sự nỗ lực cố gắng của các thầy cô trong việc hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứughi nhận kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội năm 2017 - 2018. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến hy vọng rằng, với sự hăng hái, nhiệt tình hơn nữa của các em sinh viên cùng với sự cố gắng của giảng viên hướng dẫn, trong năm 2018 - 2019, thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ đạt hiệu quả và thành tích cao hơn.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh, P. Trưởng phòng QLĐTSĐH

đọc Báo cáo tổng kết

Báo cáo Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018- 2019 cho thấy, trong năm 2017- 2018, toàn trường có 110 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được Hiệu trưởng nhà trường giao triển khai. Hầu hết sinh viên đã hăng hái, nhiệt tình tham gia nghiên cứu. Nhiều lớp có từ 2 đến 3 nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học như lớp 1505 QLNLC với 12 giờ sinh viên tham gia. Các khoa có nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học như Khoa Quản lý xã hội, Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Khoa Hành chính học, Phân hiệu Quảng Nam...

Hình ảnh các công trình nghiên cứu tiêu biểu

Hiện có 107 đề tài được nghiệm thu trong đó có 105 đề tài đạt kết quả chiến 95 Chiêm 98%. Các đề tài khoa học của sinh viên đã nghiệm thu phản ánh khá toàn diện những vấn đề liên quan tới nội dung giảng dạy các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. Sinh viên biết gắn kết lý luận với thực tiễn để nghiên cứu phục vụ cho hoạt động học tập, rèn luyện. Các đề tài tập trung phản ánh các nội dung về quản lý ngành, lĩnh vực như quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý văn hóa, thông tin thư viện, quản trị văn phòng, lưu trữ học... Chất lượng Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài tốt hơn so với những năm trước đây.

Hình 4. Sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu tiêu biểu

Các tin khác