Tin tức
25/06/2018 02:11:48 GMT

TỌA ĐÀM: “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ”

Ngày 20/6/2018 vừa qua, Khoa Quản trị văn phòng - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề “Định hướng phát triển ngành Quản trị văn phòng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế”.

Tọa đàm do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Mạnh Cường - Q.Trưởng khoa Quản trị văn phòng chủ trì.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - phát biểu khai mạc tọa đàm

Khách mời có sự tham gia của PGS.TS. Đào Đức Thuận; PGS.TS. Vũ Thị Phụng - Chủ nhiệm bộ môn Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri - Trường Đại học Phương Đông; bà Lê Ngọc Châu - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Hoa Sao; bà Cao Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc Công ty CP Lưu trữ và Số hóa HT; ông Nguyễn Phú Thành - Chánh văn phòng Đảng đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện cựu sinh viên K1, K2; đại diện các khoa, trung tâm và giảng viên của Khoa Quản trị văn phòng.

Tại buổi tọa đàm, các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến về vấn đề đào tạo ngành Quản trị văn phòng, đồng thời đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tọa đàm đã đạt được một số kết quả sau:

1. Về đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng

- Thứ nhất, các tham luận đều khẳng định ngành Quản trị văn phòng là một ngành chủ lực, Khoa Quản trị văn phòng - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có số sinh viên học đông.

Ngành Quản trị văn phòng được đào tạo ở bậc cao đẳng từ năm 2006 đến nay có 10 khóa tốt nghiệp; bậc đào tạo đại học được đào tạo từ năm 2012 đến nay có 03 khóa tốt nghiệp, 03 khóa đang học, 01 khóa chuẩn bị tuyển sinh năm 2018. Tính đến ngày 20/6/2018, từ 2006 đến nay có 3.595 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Trong đó, Quản trị văn phòng có 3.301 sinh viên, thư ký văn phòng có 294 sinh viên; nếu phân theo bậc học: đại học Quản trị văn phòng có 1.010 sinh viên, cao đẳng có 2.585 sinh viên. Số sinh viên hiện đang học là 994 sinh viên (251 sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp). Trong đó, có 98% sinh viên tham gia khảo sát đã có việc làm, chỉ có 2% số sinh viên chưa đi làm là do muốn học lên nữa. Về đầu ra, 40% sinh viên tốt nghiệp đang làm trong cơ quan Nhà nước, 31% đang làm cho doanh nghiệp tư nhân, 20% số người được hỏi làm việc trong các tập đoàn lớn, trong khi chỉ có 6% làm việc trong công ty nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài. Điều này cho thấy sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng đã đáp ứng được các môi trường làm việc đa dạng từ mô hình Nhà nước tới mô hình doanh nghiệp, hoặc tự làm chủ.

- Thứ hai, các tham luận đều nhận xét tính tối ưu của Chương trình năm 2017 và góp ý cho Chương trình đào tạo năm 2018, đồng thời đề nghị cần chú ý khớp giữa chuẩn đầu ra và nội dung khung chương trình trên cơ sở chuẩn đầu ra.

- Thứ ba, tham luận đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh về thực trạng sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng và những đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo.

2. Về đổi mới Chương trình đào tạo công tác đào tạo

- Các tham luận đều nhất trí quan điểm đổi mới và phát triển Chương trình đào tạo là nhiệm vụ thường xuyên và tất yếu của Khoa Quản trị văn phòng và Nhà trường;

- Nhiều tham luận đều đề xuất những kiến nghị nâng cao chất lượng giáo dục phải trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra của ngành học và vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, tham khảo ý kiến của người sử dụng lao động

- Cần chú trọng đến xây dựng khung năng lực của người học, trong đó, cần tập trung vào năng lực cốt lõi.

- Cần có sự điều chỉnh trong Khung chương trình theo hướng tăng cường đào tạo kỹ năng.

- Các chương trình đào tạo cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, cần tiếp tục phát triển chương trình để bổ sung các học phần mới.

- Các tham luận khẳng định nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực làm công tác Quản trị văn phòng. Số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường tương đối lớn, nhưng vẫn chưa đủ cung cấp cho nhu cầu của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

- Nhiều báo cáo chỉ rõ những hạn chế của sinh viên ra trường chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

- Tham luận đề xuất đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0

Với những kết quả đạt được, Khoa Quản trị văn phòng tiếp thu để xây dựng Khung Chương trìn mới ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hội nhập khu vực và quốc tế.

Các tin khác