Tin tức
09/07/2018 08:40:29 GMT

HỘI THẢO

“QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”

Sáng ngày 05/7/2018, tại phòng D402 - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khoa Quản trị nguồn nhân lực tổ chức Hội thảo “Quản lý theo kết quả - Lý luận và thực tiễn”.

Tham dự hội thảo có TS. Đỗ Tiến Long - Công ty TNHH OD CLICK; TS. Bùi Đại Dũng - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Đào Thị Thanh Thuỷ - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Trường cùng toàn bộ viên chức trong Khoa Quản trị nguồn nhân lực.

PGS.TS. Trần Đình Thảo - Trưởng khoa Quản trị nguồn nhân lực

phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Trần Đình Thảo nhấn mạnh, thực tiễn quản lý khu vực công trên thế giới đang diễn ra theo xu hướng dịch chuyển từ phương pháp quản lý theo nguồn lực đầu vào, quản lý theo quy trình, quản lý theo nguồn lực đầu ra sang quản lý theo kết quả. Do đó, Hội thảo “Quản lý theo kết quả - Lý luận và thực tiễn” được tổ chức nhằm tập hợp và tiếp thu ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý theo kết quả trong khu vực công, khu vực tư, đặc biệt là ứng dụng lý thuyết này trong bối cảnh cụ thể các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam.

Trong bối cảnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, việc nâng cao hiệu quả quản lý khu vực công, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ với chất lượng cao đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Bám sát định hướng đó, hội thảo “Quản lý theo kết quả - Lý luận và thực tiễn” đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài trường.

Với 05 bài tham luận và các bài viết đăng trong Kỷ yếu Hội thảo đã làm sáng tỏ một số nội dung:

1. Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quản lý theo kết quả ở khu vực công và khu vực tư ở Việt Nam và một số quốc gia;

2. Quản lý theo kết quả trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ở Việt Nam;

3. Hệ thống quản lý, đánh giá công chức theo kết quả thực thi công việc và vấn đề đặt ra ở Việt Nam;

4. Quản lý khu vực công theo kết quả theo cách tiếp cận theo kinh tế công cộng;

5. Ứng dụng quản lý theo kết quả vào công việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng…

Các tin khác