Tin tức
10/07/2018 11:08:06 GMT

Hội thảo khoa học

"THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC

PHÁP QUYỀN Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC"

Ngày 05/7/2018, tại cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Viện Nhà nước và pháp luật và Học viện Chính trị Khu vực 2 tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng xây dựng và thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước” với sự đồng chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật và PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Nhà trường.

Hội thảo thuộc đề tài “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”. Đây là đề tài nằm trong Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 -2020” do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (trái) và PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến (phải) chủ trì hội thảo

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của nhiều nhà khoa học đến từ Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị khu vực 2, Văn phòng HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cơ sở đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh như: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Kinh tế, Học viện Cán bộ , Trường Đại học Mở…

Tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đã trình bày báo cáo đề dẫn trong đó gợi mở những nội dung thảo luận như: tiếp tục làm sáng tỏ nội dung, vai trò, nguyên tắc pháp quyền; đánh giá thực trạng nguyên tắc pháp quyền ở nước ta hiện nay, xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất giải pháp thực hiện nhất quán, đồng bộ việc thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Như Phát phát biểu tại hội thảo

Cũng trong chương trình, hội thảo đã tiến hành thảo luận chuyên sâu về học thuật, các vấn đề lí luận, thực tiễn, đồng thời nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực, sôi nổi từ các nhà khoa học, học giả, chuyên gia, các giảng viên chuyên ngành… với nhiều tham luận giá trị do PGS.TS. Nguyễn Như Phát, PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, PGS.TS. Phạm Hữu Nghị trình bày.

Các tin khác