Viên chức
27/03/2013 01:54:38 GMT
Căn cứ góp ý các đơn vị và kết luận của Chủ toạ cuộc họp góp ý dự thảo quy chế thanh tra ngày 20/3/2013
Xem và tải về :  CV góp ý ve Quy chế thanh tra nội bộ.doc
    
                       - Qui chế thanh tra (Tuan lần 2).doc

Các tin khác