Tin tức
26/11/2018 10:26:43 GMT

KHOA HÀNH CHÍNH HỌC TỔ CHỨC TỌA ĐÀM: “TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP, THỰC TẬP NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC”

         Ngày 23/11/2018, tại phòng họp D402, trường Đại học Nội vụ Hà Nội, khoa Hành chính học đã tổ chức Tọa đàm: “Tổng kết, đánh giá hoạt động kiến tập, thực tập ngành Quản lý nhà nước”. Buổi Tọa đàm do TS. Bùi Thị Ngọc Hiền – Phó trưởng khoa Hành chính học chủ trì.

         Tham dự buổi Tọa đàm có TS. Hà Văn Hòa – Phụ trách tổ bộ môn Lý luận và nghiệp vụ hành chính, ThS. Lê Thị Lý – Phụ trách tổ bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cùng các giảng viên và chuyên viên khoa Hành chính học. Buổi Tọa đàm là cơ hội để lãnh đạo, giảng viên và chuyên viên khoa Hành chính học cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức và hướng dẫn sinh viên ngành Quản lý nhà nước trong quá trình kiến tập, thực tập.

         Mở đầu buổi tọa đàm, TS. Bùi Thị Ngọc Hiền đã báo cáo khái quát về thực trạng hoạt động tổ chức kiến tập, thực tập cho sinh viên ngành Quản lý nhà nước trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018. Báo cáo đã nêu ra những kết quả khoa Hành chính học đã đạt được trong hoạt động tổ chức kiến tập, thực tập cho sinh viên, bên cạnh đó cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động này.

         Sau phần đánh giá khái quát của TS. Bùi Thị Ngọc Hiền, các thành viên của buổi Tọa đàm đã có ý kiến phát biểu, thảo luận. Các ý kiến chỉ ra những khó khăn trong quá trình hướng dẫn sinh viên kiến tập, thực tập như về: thời gian kiến tập, thực tập; chế độ đối với giảng viên hướng dẫn; quy trình phối hợp tổ chức hoạt động kiến tập, thực tập…

         Các thành viên buổi Tọa đàm cũng có những đề xuất và kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức kiến tập, thực tập cho sinh viên ngành Quản lý nhà nước. Các đề xuất tập trung vào một số nội dung như: cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiến tập và thực tập của sinh viên; chuẩn hóa quy trình hướng dẫn kiến tập, thực tập, quy định số lượng sinh viên một giảng viên hướng dẫn trong một đợt kiến tập, thực tập,…

         Đặc biệt, buổi Tọa đàm đã tạo một diễn đàn để các giảng viên Khoa Hành chính học trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong việc hướng dẫn sinh viên viết báo cáo kiến tập, thực tập

         Cuối cùng, TS. Bùi Thị Ngọc Hiền tổng kết lại ý kiến đề xuất của các thành viên tham dự. Buổi tọa đàm kết thúc tốt đẹp lúc 16h30 cùng ngày.

Các tin khác