Viên chức
28/09/2013 09:18:10 GMT

Để hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Nhà trường, trong cuộc họp sáng ngày 27/09/2013, với sự có mặt của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc, Trường đại học Nội vụ Hà Nội đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm 08 Trưởng, Phó các đơn vị.Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,  Quyết định số 27/2003/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết luận cuộc họp Ban Giám hiệu và Đảng ủy Trường; đồng thời xét theo nhu cầu công tác, tiêu chuẩn và năng lực tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ký và trao quyết định bổ nhiệm cho 08 ông/ bà giữ cương vị mới thuộc các đơn vị trong Trường.

1.Bổnhiệm có thời hạn bà Trần Thị Hạnh giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp.

2.Bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Quang Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý khoa học và sau đại học.

3.Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Diệp giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Văn hóa – Thông tin và Xã hội.

4.Bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Việt Tiến giữ chức Phó Trưởng khoa Tổ chức và quản lý nhân lực.

5.Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Nghị Thanh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học Chính trị.

6.Bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Ngọc Huy giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển.

7.Bổnhiệm có thời hạn bà Hà Diệu Linh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề.

8.Giao bà Tạ Thị Liễu giữ chức Quyền Giám đốcTrung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề .

          Các ông/ bà trên sẽ đảm nhận cương vị mới kể từ ngày 01/10/2013 trong nhiệm kỳ 5 năm 2013-2018. Sau khi trao quyết định, NGƯT.TS Triệu Văn Cường – Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu và giao nhiệm vụ cho 08 ông/ bà vừa được bổ nhiệm. Thay mặt lãnh đạo các đơn vị được bổ nhiệm,ông Trịnh Ngọc Huy đã cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Nhà trường và hứa sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Các tin khác