Tin tức
27/12/2018 01:34:55 GMT

RA MẮT NHÓM NGHIÊN CỨU

“VĂN THƯ - LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG”

Ngày 05/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-ĐHNV thành lập Câu lạc bộ (CLB) Nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, gồm có 08 nhóm nghiên cứu. Ngày 26/12/2018, nhóm nghiên cứu Văn thư - Lưu trữ và Quản trị văn phòng tổ chức chương trình ra mắt với sự tham gia của đầy đủ của các thành viên. Tới dự chương trình có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, chủ nhiệm CLB NCKH thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, TS. Đoàn Thị Hòa - Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học, TS. Nguyễn Hoài Thu - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ công, và các nhà khoa học là đại diện cho các nhóm nghiên cứu thuộc CLB NCKH.

Tại buổi ra mắt, TS. Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng nhóm nghiên cứu đã thông báo danh sách thành viên của nhóm nghiên cứu và thông qua Kế hoạch hoạt động của nhóm năm 2019. Nhóm nghiên cứu Văn thư - Lưu trữ và Quản trị văn phòng hiện20 thành viên, là các giảng viên thuộc các tổ bộ môn của hai Khoa (Khoa Văn thư - Lưu trữ và Khoa Quản trị văn phòng). Để thuận lợi cho hoạt động của nhóm nghiên cứu, tiêu chí để chọn những thành viên là giảng viên hiện đang giảng dạy các học phần thuộc ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng (hiện do hai khoa quản lí). Đồng thời, các thành viên trong nhóm phải có học vị tiến sĩ hoặc đang học nghiên cứu sinh. Nhóm nghiên cứu hoạt động theo Quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 2279/QĐ-ĐHNV ngày 05/10/2018) và Chương trình hành động của Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2020 và Kế hoạch hoạt động của nhóm.

Mục đích và tôn chỉ hoạt động của nhóm là dựa trên tinh thần tự nguyện, cùng nhau xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh về lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ và Quản trị văn phòng; xây dựng một môi trường học thuật chuyên nghiệp; phát triển kỹ năng NCKH cho các thành viên; kết nối và tương tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà khoa học; tham mưu và tư vấn cho Nhà trường những vấn đề liên quan; cung ứng, đào tạo, chuyển giao và làm dịch vụ văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng cho các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp.

 

TS. Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Văn thư - Lưu trữ và

Quản trị văn phòng thông qua danh sách thành viên và kế hoạch hoạt động của nhóm

Với sự quan tâm sát sao đến hoạt động NCKH của nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng nhà trường, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu khoa học, đã phát biểu chỉ đạo Nhóm nghiên cứu cần tích cực đóng góp và thúc đẩy hoạt động NCKH của Nhà trường gắn với những hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, đem lại thành tựu về NCKH đồng thời đem lại nguồn thu cho nhà trường và cho các nhà khoa học. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến cũng động viên, đồng thời tuyên dương Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được kế hoạch hoạt động chi tiết và rất thiết thực.

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN

phát biểu chỉ đạo tại chương trình ra mắt

Nhóm nghiên cứu Văn thư - Lưu trữ và Quản trị văn phòng

Phát biểu tại buổi ra mắt, TS. Đoàn Thị Hòa - Trưởng phòng Quản lý sau đại học đã chia sẻ những ý kiến đóng góp cho định hướng hoạt động của Nhóm nghiên cứu, cụ thể là nên tách các hoạt động chuyên môn ra khỏi hoạt động NCKH của nhóm như việc biên soạn các giáo trình, tập bài giảng…, đồng thời xem xét việc đưa chỉ tiêu về số lượng bài báo quốc tế và tham luận hội thảo khoa học quốc tế vào kế hoạch hoạt động của Nhóm nghiên cứu. Các thành viên của Nhóm nghiên cứu đã sôi nổi đóng góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch hoạt động cũng như mục tiêu của Nhóm nghiên cứu trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.


TS. Đoàn Thị Hòa - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo sau đại học

phát biểu tại buổi ra mắt Nhóm nghiên cứu Văn thư - Lưu trữ và Quản trị văn phòng

                                                                                Tin ( Khoa Quản trị văn phòng )

Các tin khác