Tin tức
30/12/2018 05:36:49 GMT
         Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được của Đảng bộ trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong năm 2018. Chiều ngày 28/12/2018, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2018. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và có ý kiến chỉ đạo.
Hình 1: Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo

        Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương và 47 năm thành lập Trường. Năm 2018, Chính phủ xác định thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong báo cáo công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nêu rõ, trong năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, động viên công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Nội vụ giao; các hoạt động của Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Nhà trường ổn định. Công tác quản lý giáo dục, phát triển đảng viên, đoàn viên, công tác bồi dưỡng cán bộ học tập nâng cao trình độ luôn được Đảng uỷ Trường quan tâm, tạo điều kiện.Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương và các quy định của Bộ Chính trị khóa XII; đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp điều kiện cụ thể của Nhà trường, các đơn vị và cá nhân. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động thể hiện được tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, chủ động, tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn; nội dung, hình thức sinh hoạt từng bước được cải tiến, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của cấp trên đã được các cấp ủy chủ động quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời; công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy tiếp tục quan tâm thực hiện, nội bộ đoàn kết nhất trí. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động tích cực góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ.Tuy nhiên, trước những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế nhất định trong công tác của Đảng bộ Trường. Qua đó, trong năm 2019, Đảng bộ Trường tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra,trong đó các nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng… Cũng tại Hội nghị, một số báo cáo tham luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phát triển Đảng trong Nhà trường; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Các tham luận đều tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2018; phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.Thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đồng chí Nguyễn Bá Chiến đã phát biểu kết luận, trong năm 2019, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác tuyển sinh, xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể của Nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất; làm tốt công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo các đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ủy và đạt được nhiều thành công trong năm tới.

Hình 2: PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến - Bí thư đảng ủy phát biểu kết luậnTại Hội nghị

       Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cũng đã biểu dương, khen thưởng chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Hình 3: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các tin khác