Tin tức
05/01/2019 11:22:27 GMT

Tọa đàm “Chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”

Sáng ngày 04/01/2019, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm “Chương trình đào tạo trình độ đại học”, tham dự và chủ trì tọa đàm có TS Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Trưởng, phó trưởng các tổ bộ môn và giảng viên tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Phòng Quản lý Đào tạo đại học, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

TS Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Tọa đàm

Trong bối cảnh tuyển sinh ngày một khó khăn, tính cạnh tranh cao, tỷ lệ sinh viên tham dự xét tuyển và trúng tuyển vào Trường tương đối cao và ổn định. Điều đó, cho thấy các ngành nghề đào tạo của Nhà trường vẫn luôn được xã hội quan tâm và lựa chọn. Tuy nhiên, trước sự biến đổi, phát triển không ngừng của xã hội cùng với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi Nhà trường phải đặt ra những vấn đề mang tầm chiến lược và chính sách đảm bảo chất lượng trong đào tạo cũng như hoạch định mở những ngành đào tạo mới. Do đó, tại Tọa đàm, các ý kiến tham luận đã tập trung vào những vấn đề quan trọng như: Nhằm xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; Cấu trúc chương trình đào tạo; Các hình thức tổ chức dạy học trong từng học phần; Vấn đề thực tập, kiến tập, miễn giảm học phần tin học, ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy; Sự tham gia của các bên liên quan trong xây dựng chương trình đào tạo: Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao… là những nội dung cơ bản được thảo luận cởi mở tại Tọa đàm.

Tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của các thầy cô trong Nhà trường

Trong quá trình thảo luận, Tọa đàm đã lắng nghe rất nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp hữu ích của các thầy cô là lãnh đạo, đại diện các khoa, các đơn vị trong nhà trường. Về cơ bản, các thành viên tham dự Tọa đàm đều thống nhất khẳng định việc mở rộng đào tạo là cần thiết nhưng phải coi trọng chất lượng các ngành và các bậc đào tạo của Nhà trường. Đây là yêu cầu quan trọng về việc đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đáp ứng nhu cầu nhân lực của nước ta trong giai đoạn hiện nay, đồng thời khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống các trường đại học trong cả nước.

Về Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, TS Lê Thanh Huyền xác định chúng ta cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất và giao nhiệm vụ cho Phòng Hợp tác quốc tế đề xuất trong đợt đi công tác tại Hàn Quốc sắp tới sẽ đề xuất trao đổi sinh viên một số ngành và vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận hội thảo tại Đà Lạt vào ngày 15/01/2019 tới đây. Bên cạnh đó, các khoa cũng lựa chọn sinh viên bồi dưỡng và giới thiệu để trao đổi.

Với tinh thần cởi mở, Phó Hiệu trưởng TS Lê Thanh Huyền trân trọng cảm ơn tiếp thu ý kiến tại Tọa đàm để xây dựng “Chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” trong thời gian tới, góp phần đưa Nhà trường đến sự phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường trong bối cảnh giáo dục hiện nay./.

Các tin khác