Lịch công tác
11/03/2019 08:28:47 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

11/3/2019

 
Thứ ba

12/3/2019
- 14h00’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần"Kiểm soát trong khu vực công" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 15h15’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công "Phân quyền phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước". Thành phần: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.


Thứ tư

13/3/2019

- 8h30’: Họp xét tốt nghiệp lớp đại học liên thông Lưu trữ học 1605LTHA hình thức vừa làm vừa học. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (TTDVC chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 9h00’: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (Phòng QLĐTĐH). Địa điểm: Phòng họp A104.


- 14h00’: Họp Nhóm Thể chế thuộc CLB Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Nhóm nghiên cứu (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ năm

14/3/2019

- 8h30’: Họp lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ định hướng ứng dụng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, lãnh đạo các khoa VTLT, HCH, KHCT, phòng QLĐTSĐH (Nhóm nghiên cứu chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.Thứ sáu

15/3/2019
Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị, tổ chức thuộc Trường; Website của Trường;

- Lưu VP.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI


Các tin khác