Lịch công tác
17/03/2019 05:43:08 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

18/3/2019

- 8h00’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng chủ trì, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trong Ban Giám hiệu (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h00’: Họp cán bộ chủ chốt. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, chuyên viên cao cấp và tương đương (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng chủ trì, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.
 - 14h00’: Họp Ban Biên tập báo cáo đánh giá chương trình giáo dục đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Ban Biên tập (Phòng KT&BĐCL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

19/3/2019
-14h00’: Họp Nhóm nghiên cứu Thông tin - Truyền thông, Văn hóa - Xã hội. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, các thành viên trong nhóm nghiên cứu (Nhóm nghiên cứu chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.Thứ tư

20/3/2019

- 8h00’: Họp xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên các lớp đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, khoa QLXH, PLHC, VTLT, QTNNL, QTVP, HCH; phòng: CTSV, KHTC, KT&ĐBCL (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Đia điểm: Phòng họp A104.

- 9h30’: Họp xét cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, lãnh đạo, giáo vụ và cố vấn học tập các Khoa, TTTHNN; phòng QLĐTĐH, KHTC, CTSV, KT&BĐCL (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


- 14h00’: Họp về một số nội dung công tác của Trường. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Nguyên Phó Hiệu trưởng Hà Quang Ngọc. Địa điểm: Phòng họp D402.


Thứ năm

21/3/2019


- 9h00’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Xây dựng văn bản pháp luật" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: TS. Nguyễn Thị Kim Thoa chủ trì, các thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.- 14h00’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Phân Quyền, phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Quản trị sự thay đổi trong khu vực công" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h15’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Quản lý chiến lược trong khu vực công" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402Thứ sáu

22/3/2019


- 8h00’: Họp góp ý dự thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường ĐHNV Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn xây dựng Quy chế; Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Trường (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.- 13h30’: Họp nghiệm thu đề tài cấp Trường “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học theo định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do ThS. Triệu Thị Hải Anh chủ nhiệm. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 15h30’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Phòng, chống tham nhũng trong khu vực công" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

         Ghi chú: - 8h00’ ngày 17/3/2019 Tham gia Hội chợ tư vấn tuyển sinh năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, phòng QLĐTĐH, Văn phòng, các Khoa quản lý ngành đào tạo đại học, Đoàn TN (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội

    - 7h00’-21h00’ ngày 23/3/2019: Chương trình ngày hội HuHa Open Day chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời (Đoàn TN chuẩn bị). Địa điểm: Sân nhà H.


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị, tổ chức thuộc Trường; Website của Trường;

- Lưu VP.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI


Các tin khác