Tin tức
05/04/2019 03:06:05 GMT
        Nhằm hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6, ngày Sách và Bản quyền thế giới. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hợp với Khoa Quản lý Xã hội tổ chức chuỗi các sự kiện nhằm chào mừng, hướng tới các ngày kỷ niệm góp phần giữ gìn, phát huy văn hóa đọc. Đồng thời khơi dậy tiềm năng về việc đọc của viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường, và qua đó, giới thiệu đến bạn đọc một số ấn phẩm đang có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện.
                                             - thể loại cuộc thi viết cuốn sách tôi yêu.pdf
    
Các tin khác