Lịch công tác
07/04/2019 12:12:18 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 8/4/2019 đến ngày 12/4/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

8/4/2019

 


- 14h00’: Tọa đàm xin ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học mở chuyên ngành đào tạo “Quản lý nhà nước về Tôn giáo”. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, khoa KHCT, HCH, phòng QLĐTĐH, QLĐTSĐH, nhóm biên soạn chương trình đào tạo, các chuyên gia (Khoa KHCT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

 

- 14h30’: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nội vụ làm việc với Trường. Thành phần: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nội vụ, Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến, đại diện: Văn phòng, TCCB, HTQT, KHTC, TTDVC. Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

9/4/2019

- 8h00’: Họp xét tốt nghiệp đợt 2 lớp ĐHLT ngành lưu trữ học trúng tuyển năm 2016, 2017 hệ VLVH tại Gia Lai. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, CTSV, KT&BĐCL, KHTC, khoa VTLT (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

 

- 8h30’: Họp xét cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2018 - 2019 các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển 2018. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, KHTC, CTSV, KTBĐCL, Lãnh đạo, giáo vụ và cố vấn học tập các Khoa, TTTHNN (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


- 14h00’: Họp Ban Tổ chức Hội nghị công tác đào tạo Sau đại học. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Ban Tổ chức Hội nghị, phòng TCCB, KTBĐCL (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

10/4/2019