Lịch công tác
12/04/2019 07:04:33 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

15/4/2019

 Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương!Thứ ba

16/4/2019- 16h00’: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với lãnh đạo cấp Phòng. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng học G301.

Thứ tư

17/4/2019

- 8h45’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Tiếng Anh chuyên ngành" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, Lãnh đạo Trung tâm THNN. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h00': Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Tiếng Anh chuyên ngành" trình độ thạc sĩ ngành Chính sách công. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, Lãnh đạo Trung tâm THNN. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h00': Họp Khảo sát địa điểm làm việc của Tình nguyện viên Tổ chức KOICA tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Lãnh đạo phòng HTQT, Trung tâm THNN (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ năm

18/4/2019

- 8h00’: Tổ chức Hội nghị Tập huấn xây dựng, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Lãnh đạo các Khoa, Trung tâm; Trưởng, Phó bộ môn; giảng viên các Khoa, Trung tâm (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 15h00’: Họp nghiệm thu đề tài cấp Trường “Cơ sở khoa học xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Chính trị học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do TS. Hoàng Thị Hương chủ nhiệm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ sáu

19/4/2019
Ghi chú: - 8h00’ ngày 20/4/2019 Nói chuyện chuyên đề “Khởi nghiệp: Cơ hội và thách thức”. Thành phần: TS. Nguyễn Mạnh Cường chủ trì, diễn giả Nguyễn Thanh Việt, đại biểu theo giấy mời (Khoa QTVP chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

hanh


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị, tổ chức thuộc Trường; Website của Trường;

- Lưu VP.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI


Các tin khác