Tin tức
19/04/2019 04:24:01 GMT

Hội nghị Tập huấn Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học

Ngày 18/4/2019 tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tập huấn xây dựng, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học. Chỉ đạo Hội nghị, chủ tọa: TS Lê Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, thành phần tham dự Hội nghị, gồm lãnh đạo các khoa, trung tâm quản lý ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học; Trưởng, Phó trưởng Bộ môn và đông đảo giảng viên.

Chủ tọa, TS Lê Thanh Huyền, Phó hiệu trưởng Nhà trường

         Phát biểu khai mạc, TS. Lê Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh về sự cần thiết của buổi tập huấn. Những nội dung còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai sẽ được thảo luận công khai, cởi mở và xây dựng. Qua đó, rút ra những mặt hạn chế, tồn tại để khắc phục, đảm bảo tốt nhất việc dạy và học bậc đại học của Nhà trường. Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh chương trình sao cho phù hợp thực tế…

         Hội nghị Tập huấn Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học tập chung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm đó là: Bồi dưỡng cho giảng viên quy trình xây dựng chuẩn đầu ra, kỹ năng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo góp phần nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành, chuyên ngành của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Đó cũng là mục đích chính để tổ chức Hội nghị Tập huấn lần này, trên cơ sở đảm bảo tốt nhất tính nghiêm túc, khoa học, thiết thực và hiệu quả.

         Theo đó, các nội dung trọng tâm như: Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo; Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ 4 năm; Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo hình thức song bằng; Hướng dẫn xây dựng hệ đào tạo liên thông… đã được nêu lên và thu hút sự quan tâm của đông đảo thành viên tại Hội nghị. Trong đó, vấn đề xây dựng chuẩn đầu ra được nhiều thành viên tập trung nêu ra ý kiến. Qua đó, cần phải xác định rõ cách tiếp cận chuẩn đầu ra, chính là xác định những yêu cầu của xã hội, để từ đó xác định mục tiêu đào tạo – chuẩn đầu ra.

 

Ý kiến phát biểu tại Hội nghị

         Kết luận Hội nghị, TS. Lê Thanh Huyền đã đánh giá cao buổi tập huấn, những ý kiến trao đổi góp phần chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của các vấn đề nội dung chính. Trong thời gian tới các nội dung thảo luận hôm nay sẽ được cụ thể hóa và áp dụng sớm nhất theo kế hoạch. Để bảo đảm phát triển tất cả các khoa phải vào cuộc một cách quyết liệt. Chúng ta hoàn toàn đặt niềm tin vào sự chuẩn hóa, chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất công tác dạy và học hiện nay.Các tin khác