Lịch công tác
20/04/2019 02:33:25 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

22/4/2019

 

- 8h00’: Trao Quyết định và thông báo nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý; Lấy phiếu tín nhiệm viên chức quản lý. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, chuyên viên cao cấp và tương đương (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h00’: Họp giao ban công tác tháng 4/2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc; VPĐU, Tổ trưởng Tổ Thanh tra (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.


- 14h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 14h30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy chủ trì, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

 


Thứ ba

23/4/2019

- 8h00’: Hội nghị công tác đào tạo sau đại học. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402