Tin tức
24/04/2019 11:27:57 GMT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LẦN THỨ 2

Sáng ngày 23/4/2019 tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Công tác Đào tạo sau đại học lần thứ 2 với chủ đề: “Thực tiễn thiết kế và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ định hướng ứng dụng”. PSG.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có TS Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các Trưởng, Phó khoa, đơn vị, chuyên gia và đông đảo giảng viên, nhà nghiên cứu quan tâm đến công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm trong đào tạo sau đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019, Nhà trường ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác đào tạo sau đại học lần thứ hai. Theo đó, Hội nghị lần này là dịp đánh giá quá trình tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm học 2017-2018; Đề xuất giải pháp, lộ trình phát triển nội dung chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức nghiên cứu và học tập của học viên góp phần nâng cao chất lượng, tạo sự khác biệt trong đào tạo trình độ thạc sĩ theo hướng ứng dụng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị


          Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Phát triển hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là một mục tiêu chiến lược trong đào tạo của Nhà trường trong những năm gần đây. Hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định, chính sách của Nhà nước; quy định, quy chế của Nhà trường và phù hợp với sứ mạng, mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phát triển của Trường; sự phát triển thể hiện rõ về quy mô ngành đào tạo và vùng đào tạo. Hội nghị Công tác Đào tạo sau đại học lần thứ 2 với chủ đề: “Thực tiễn thiết kế và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ định hướng ứng dụng” là cơ hội để chúng ta tiếp tục nhìn lại quá trình nỗ lực trong công tác đào tạo sau đại học và tiếp tục phát huy kết quả đạt được để không ngừng nâng cao chất lượng, phương pháp tổ chức, định hướng ứng dựng để phù hợp với tình hình thực tiễn về công tác đào tạo sau đại hiện nay của Nhà trường.

Hội nghị đã tập trung vào các nội dung như: Rà soát, đánh giá cách tiếp cận trong thiết kế chương trình, nội dung đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ theo hướng ứng dụng; Đánh giá việc thực hiện chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng trong thực tế: phương pháp tiếp cận trong giảng dạy, cách thức tổ chức dạy- học trình độ thạc sỹ theo hướng ứng dụng, nhận diện những thuận lợi, khó khăn và giải pháp đổi mới; Rà soát các hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực học viên trong quá trình giảng dạy: đánh giá sự phù hợp của các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với yêu cầu của chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng; Rà soát công tác tổ chức và quản lý quá trình thực hiện luận văn của học viên; Thực trạng số lượng và năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và chiến lược phát triển đội ngũ giảng dạy sau đại học; Củng cố, đổi mới cơ chế tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo…

Nhiều ý kiến, tham luận đã được trình bày tại hội nghị     

Tính đến năm 2019, Nhà trường đã và đang tổ chức tuyển sinh, đào tạo 03 chuyên ngành Lưu trữ học, Quản lý công và Chính sách công ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phê duyệt và cấp phép của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là một cơ sở giáo dục đào tạo đại học tham gia vào hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2016 đến nay, quan điểm xuyên suốt trong quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc của Nhà trường luôn xác định dựa trên sự phân tích biện chứng các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ để có sự cải tiến, điều chỉnh và hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu người học và nguồn nhân lực trình độ thạc sỹ.

Hội nghị đã thu hút được sự tập trung của đông đảo các thành viên tham dự

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, đánh giá và nêu lên các giải pháp, các nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hơn nữa công tác đào tạo sau đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Các ý kiến xoay quanh nội dung như nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, các thủ tục hành chính cần nhanh gọn hơn, các nguồn tài liệu phục vụ cho nghiên cứu, học tập, giáo trình, giáo án đa dạng và phong phú hơn để phục vụ cho hoạt động dạy và học…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Thời gian tới chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các điều kiện đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ. Đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, cần phát triển cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên trình độ cao ở các chuyên ngành đã tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ. Ngoài ra, các vấn đề về cơ sở vật chất cần được chú trọng nâng cao để phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học. Về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy cũng cần tập trung xây dựng các chương trình đào tạo, hệ thống đề cương học phần đảm bảo chất lượng đào tạo, theo các tiêu chuẩn quy định và phù hợp với nhu cầu của người học, yêu cầu của thực tiễn. Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, không nặng tính lý thuyết, hàn lâm và giảm nhẹ thời lượng chương trình đào tạo./.Các tin khác