Lịch công tác
01/05/2019 05:09:24 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 4/5/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

29/4/2019

 Nghỉ lễ Ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5


Nghỉ lễ Ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5

 


Thứ ba

30/4/2019

Nghỉ lễ Ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5