Lịch công tác
12/05/2019 09:05:21 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

13/5/2019

- 8h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khoa Quản trị văn phòng. Thành phần: Thành viên Hội đồng, sinh viên có đề tài NCKH (Khoa QTVP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h00’: Họp về đào tạo trình độ thạc sĩ. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, phòng QLĐTSĐH, KTBĐCL, khoa VTLT, HCH, bà Vũ Thị Yến Nga – PGĐ TTTHNN. Địa điểm: Phòng họp A104.

- 8h15’: Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường và sinh viên Quý II năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì; Lãnh đạo và giáo vụ các Khoa, Trung tâm; cố vấn học tập/GV chủ nhiệm lớp; Lãnh đạo các Phòng: QLĐTĐH, KT&BĐCL, KHTC, VP, HTQT, CTSV; BTV Đoàn Trường; Tạp chí KHNV; Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn các lớp và SV có nhu cầu tham gia; đảng viên là HV, SV đang học tại Trường (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường Tầng 5 TTTTTV.

- 14h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khoa Quản trị văn phòng. Thành phần: Thành viên Hội đồng, sinh viên có đề tài NCKH (Khoa QTVP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h15’: Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường và sinh viên Quý II năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì; Lãnh đạo và giáo vụ các Khoa, Trung tâm; cố vấn học tập/GV chủ nhiệm lớp; Lãnh đạo các Phòng: QLĐTĐH, KT&BĐCL, KHTC, VP, HTQT, CTSV; BTV Đoàn Trường; Tạp chí KHNV; Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn các lớp và SV có nhu cầu tham gia; đảng viên là HV, SV đang học tại Trường (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường Tầng 5 TTTTTV.

Thứ ba

14/5/2019

- 8h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khoa Hành chính học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, sinh viên có đề tài NCKH (Khoa HCH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 13h30’: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khoa Hành chính học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, sinh viên có đề tài NCKH (Khoa HCH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016, 2017, 2018 hệ chính quy. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Lãnh đạo phòng QLĐTĐH, KT&BĐCL, KHTC, Văn phòng; Lãnh đạo khoa QTVP, HCH, VTLT, QLXH, cố vấn học tập các lớp có sinh viên (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 17h00’: Họp Tổ tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019. Thành phần: Thành viên Tổ tư vấn (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A04.

Thứ tư

15/5/2019

- 8h00’: Tọa đàm “Sự trỗi dậy của ngành nhân sự toàn cầu”. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 8h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khoa Hành chính học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, sinh viên có đề tài NCKH (Khoa HCH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h30’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Phân tích định lượng trong chính sách công" trình độ thạc sĩ ngành Chính sách công. Thành phần: TS. Lê Bùi Đại Dũng chủ trì, thành viên Hội đồng và Lãnh đạo Khoa KHCT (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu; Ban Chỉ huy PCCC, Đội PCCC của Trường (VP chuẩn bị). Địa điểm: Học lý thuyết tại phòng họp D402 và thực hành tại Sân nhà H.

 

Thứ năm

16/5/2019
Thứ sáu

17/5/2019

 Ghi chú:


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị, tổ chức thuộc Trường; Website của Trường;

- Lưu VP.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI


Các tin khác