Lịch công tác
18/05/2019 11:28:14 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

20/5/2019

- 8h15’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Tin học đại cương 2 do ThS. Nguyễn Đạt Tiến chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h15’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Tin học cơ bản 2 do ThS. Lê Thị Thu Hương chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h15’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản do ThS. Lê Minh Tuấn chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h30’: Họp về chương trình tuyển sinh lưu học sinh Lào theo học trình độ đại học, thạc sỹ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, Trưởng các đơn vị: phòng QLĐTĐH, KHTC, QLĐTSĐH, CTSV, Văn phòng, TTTHNN (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ ba

21/5/2019- 15h00’: Họp xét kỷ luật sinh viên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, thành viên Hội đồng (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104

Thứ tư

22/5/2019

- 8h00’: Nói chuyện chuyên đề “Hành vi ứng xử của sinh viên trên mạng xã hội”. Thành phần: Khoa QLXH, đại biểu theo giấy mời (Khoa QLXH chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 8h30’: Họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Ảnh hưởng của chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với hoạt động quản trị địa phương – nghiên cứu thực tiễn tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” do ThS. Trần Quyết Thắng chủ nhiệm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.
 

Thứ năm

23/5/2019

- 8h00’: Hội nghị NCKH sinh viên khoa Khoa học chính trị. Thành phần: Khoa KHCT, đại biểu theo giấy mời (Khoa KHCT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 8h30’: Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng phỏng vấn tìm việc cho sinh viên. Thành phần: Khoa HCH, đại biểu theo giấy mời (Khoa HCH chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 8h15’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Tổ chức Bộ máy hành chính nhà nước do TS. Hà Văn Hòa chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Toán cao cấp 1 do ThS. Lương Việt Quân chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết giáo trình Toán cao cấp 2 do TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.- 14h00’: Hội nghị NCKH sinh viên Trung tâm Tin học Ngoại ngữ. Thành phần: TTTHNN, đại biểu theo giấy mời (TTTHNN chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Hội nghị NCKH sinh viên khoa Quản trị văn phòng. Thành phần: Khoa QTVP, đại biểu theo giấy mời (Khoa QTVP chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.


Thứ sáu

24/5/2019

 - 10h30’: Làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường. Thành phần: Đoàn công tác Viện VNIIDAD, Liên bang Nga, Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, phòng HTQT, QLĐTSĐH, khoa VTLT (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.


- 14h00’: Nói chuyện chuyên đề “Kinh nghiệm tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ tại CHLB Đức, LB Nga”. Thành phần: Khoa VTLT, đại biểu theo giấy mời (Khoa VTLT chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 14h00’: Hội nghị NCKH sinh viên khoa Quản lý xã hội. Thành phần: Khoa QLXH, đại biểu theo giấy mời (Khoa QLXH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 17h00’: Làm việc với Viện Nghiên cứu toàn Nga (VNIIDAD). Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, phòng HTQT, QLĐTSĐH, khoa VTLT (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Ghi chú:


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị, tổ chức thuộc Trường; Website của Trường;

- Lưu VP.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI


Các tin khác