Lịch công tác
26/05/2019 11:11:18 GMT
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và của Trường như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

27/5/2019

- 8h30’: Nghiệm thu đề cương chi tiết học phần “Thư viện số và ứng dụng công nghệ Web” và “Marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin” bậc đại học ngành Thông tin Thư viện. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QLXH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.- 14h00’: Làm việc với đoàn khảo sát công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì; Trưởng, Phó Chỉ huy trưởng; Chính trị viên, Chính trị viên phó, Trung đội trưởng trung đội tự vệ Trường. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp giao ban công tác tháng 5/2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc; VPĐU, Tổ trưởng Tổ Thanh tra (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

28/5/2019

- 8h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 8h30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy chủ trì, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ tư

29/5/2019

- 14h00’: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội. Thành phần: VP, phòng CTSV, KHTC (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

 

Thứ năm

30/5/2019
Thứ sáu

31/5/2019

 

Ghi chú:


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị, tổ chức thuộc Trường; Website của Trường;

- Lưu VP.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI


Các tin khác