Lịch công tác
30/06/2019 09:18:20 GMT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019


Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG
(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU
(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

01/7/2019

- 8h00’: Họp tổng kết về tham gia tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia. Thành phần: Ban Giám hiệu, phòng TCCB, KHTC, KTBĐCL, Văn phòng; các cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia (Phòng KTBĐCL chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 8h15’: Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở tập bài giảng “Quản trị thiết bị” do ThS. Tạ Thị Liễu chủ biên. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn. Địa điểm: Phòng họp D402.


Thứ ba

02/7/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh 3. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, lãnh đạo TTTHNN (TTTHNN chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h00’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Quản trị địa phương" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, lãnh đạo khoa HCH. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h15’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Thực tập nghiệp vụ" trình độ thạc sĩ ngành Chính sách công. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, lãnh đạo khoa HCH. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp về công tác chuẩn bị ký kết Bản ghi nhớ với Bộ Nội vụ Lào. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, phòng HTQT, KHTC, TCCB, Văn phòng (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 14h00’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết giáo trình Tín ngưỡng và Tôn giáo ở Việt Nam do PGS. TS. Triệu Thế Việt chủ biên. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h45’: Họp thẩm định cấp cơ sở tập bài giảng Tuyển dụng nhân lực do ThS. Đoàn Văn Tình chủ biên. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

03/7/2019

- 8h00’: Họp xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2020. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 8h00’: Hội nghị công tác sinh viên năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, đại biểu theo giấy mời (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Hiệu trưởng họp giao ban tại Bộ Nội vụ.

- 14h00’: Báo cáo Ban Giám hiệu về việc triển khai cổng thông tin. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng KHTC, Văn Phòng, Bộ phận quản trị Website – TTTTTV. Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h00’: Họp về xét tốt nghiệp đại học chính quy trúng tuyển năm 2015 học tại Phân hiệu Quảng Nam. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, CTSV, KTBĐCL, KHTC, khoa HCH, QTNNL, QTVP, QLXH, PHQN, cố vấn học tập các lớp (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- Hiệu trưởng đi công tác tại Đà Nẵng.

Thứ năm

04/7/2019

- 8h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Nhạc lý cơ bản do TS. Nguyễn Tuệ Chi chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h30’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Truyền thông và dư luận trong hoạch định và thực thi chính sách công" trình độ thạc sĩ ngành Chính sách công. Thành phần: PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong chủ trì, thành viên Hội đồng, lãnh đạo khoa KHCT. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 15h45’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Quản lý sự thay đổi trong chính sách công" trình độ thạc sĩ ngành Chính sách công. Thành phần: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh chủ trì, thành viên Hội đồng, lãnh đạo khoa KHCT (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 15h00’: Họp xét kỷ luật sinh viên học tại Phân hiệu Quảng Nam. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

05/7/2019
Ghi chú: Thứ 7, Chủ nhật ngày 06 - 07/7/2019: Tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2019.

Các tin khác