Lịch công tác
26/07/2019 06:14:58 GMT

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

29/7/2019

- 7h30’: Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019. Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các phòng, Giám đốc các Trung tâm, Lãnh đạo các khoa, cố vấn học tập các lớp có sinh viên tốt nghiệp, đại biểu theo giấy mời. Địa điểm: Sân nhà ABCD.

- 14h00’: Họp Ban Giám hiệu (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 15h30’: Họp về công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, phòng TCCB, KHTC, QLĐTSĐH, Văn phòng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

30/7/2019

- 8h00’: Họp cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại viên chức quản lý. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, chuyên viên cao cấp và tương đương (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h30’: Họp giao ban công tác tháng 7/2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc; VPĐU, Tổ trưởng Tổ Thanh tra (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 14h30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy chủ trì, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

31/7/2019

- 8h00’: Họp về Chương trình đào tạo đại học năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, Trưởng các Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ đại học (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương họp giao ban tại Bộ Nội vụ.

Thứ năm

01/8/2019

- 8h00’: Họp về công tác bồi dưỡng của Viện Nghiên cứu và Phát triển. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, Văn phòng, phòng TCCB, KHTC, TTDVC (Viện NC&PT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ sáu

02/8/2019
Các tin khác