Lịch công tác
04/08/2019 11:08:41 GMT

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

05/8/2019


- 14h00’: Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Phát triển kỹ năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng chủ nhiệm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Nhóm nghiên cứu chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

06/8/2019

- 8h00: Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 của Ngành Giáo dục.

- 8h30’: Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đề tài “Văn hóa đọc của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh chủ nhiệm. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp xét khen thưởng sinh viên các lớp Đại học liên thông, Cao đẳng trúng tuyển năm 2017. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, phòng QLĐTĐH, CTSV, Văn phòng, Đoàn TN, khoa QTNNL, QTVP, VTLT, QLXH, HCH, PLHC, TTTHNN, cố vấn học tập các lớp có sinh viên được khen thưởng (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

07/8/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng thanh lý tài sản. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 9h30’: Họp về cổng thông tin điện tử của Trường. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, Văn phòng, phòng TCCB, KHTC, TTTTTV, Tổ Thông tin – Truyền thông. Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp về hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, Văn phòng, phòng TCCB, KHTC, TTDVC (Viện NC&PT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ năm

08/8/2019

- 8h00’: Khai mạc lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông và tiếp xúc báo chí. Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng phó các đơn vị; toàn thể viên chức khối Phòng, Tạp chí KHNV, TTTTTV, Viện NC&PT và giảng viên đăng ký theo Công văn của Phòng TCCB. Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 13h00’: Họp xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng tuyển sinh (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 13h45’: Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đề tài“Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Thống kê cho khoa học xã hội và Nguyên lý kế toán theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do ThS. Hoàng Kim Oanh chủ nhiệm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 15h00’: Làm việc với tình nguyện viên KOICA. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng HTQT, TCCB, QLĐTĐH, CTSV, Văn phòng, TTTHNN (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

09/8/2019


- 14h30’: Họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở tập bài giảng Lưu trữ thông tin do ThS. Phạm Kim Thanh và ThS. Lê Ngọc Diệp chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Ghi chú: Ngày 08-09/8/2019: Tổ chức Lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông và tiếp xúc báo chí. Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng phó các đơn vị; toàn thể viên chức khối Phòng, Tạp chí KHNV, TTTTTV, Viện NC&PT và giảng viên đăng ký theo Công văn của Phòng TCCB. Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.
Các tin khác