Thời khóa biểu - Lịch thi
13/08/2019 03:46:45 GMT

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần các lớp đai học liên thông hệ chính quy nhập học năm 2017 và 2018 học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Căn cứ kế hoạch số 1658/KH-ĐHNV ngày 05/8/2019 và Kế hoạch số 1691/KH-ĐHNV ngày 08/8/2019 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông báo điều chỉnh lịch thi và hình thức thi một số học phần cụ thể như sau:

1. Học phần: Nhập môn lưu trữ học, lớp 1707LTHA-05 thi Viết: lịch thi cũ: 14h00 thứ Bẩy ngày 17/8/2019 chuyển sang thi ca 8h00 ngày 24/8/2019.

2. Học phần: Thống kê trong công tác lưu trữ, lớp 1707LTHA-03 lịch thi cũ thi Viết, ca 14h00 thứ Bẩy ngày 17/8/2019 thay đổi hình thức thi sang thi Vấn đáp, ca thi 8h00 ngày 18/8/2019.

3. Học phần: Văn bản Quản lý nhà nước, lớp 1707QTVA-05-06, 1807QTVA-04 lịch thi cũ: thi Viết ngày 17/8/2019; thay đổi hình thức thi Vấn đáp, thời gian: 8h00 ngày 18/8/2019.

4. Học phần: Nhập môn quản trị văn phòng, lớp 1707QTVA-05-06, lịch thi cũ: thi viết 8h00 ngày 18/8/2019 chuyển đổi sang hình thức thi Vấn đáp, ca thi: 8h00 ngày 18/8/2019.

5. Học phần: Lưu trữ tài liệu điện tử; Tiêu chuẩn hoá và tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư, lưu trữ; Luật Lao động (SLF2003) lớp 1707QTNA-03-05 chuyển đổi hình thức thi Bài tập lớn, thời gian nhận đề 17/8/2019, nộp bài từ 11h00 ngày 25/8/2019 tại phòng A502.

Căn cứ thông báo này, Trưởng các Khoa chuyên môn chủ động phân công, bố trí giảng viên hỏi thi vấn đáp đối với các học phần thuộc khoa quản lý.

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trân trọng thông báo./.

Các tin khác